Home

Research Lab for Stimulation of the Brain

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Online spørreundersøkelse

Ser du spøkelser eller hører stemmer?

art_small.jpg

Poster for studien Stemmehøring og antakleser om verden av Sarbani Ghosh, "Flourishing Phonograph"
Photo:
Sarbani Ghosh, "Flourishing Phonograph"

Dette er en nett-basert spørreundersøkelse som du finner her. Den tar mellom 15-35 minutter, alt etter hva svarene dine er. I denne studien vil vi vite hvordan den norske populasjonen opplever verden, spesielt hvor vanlig det er å høre stemmer eller ha andre uvanlige opplevelser. Alle som snakker flytende norsk er hjertelig velkommen til å delta!

Bakgrunnen til prosjektet er forskning som har vist at det ikke er bare personer med mentale lidelser (som schizofreni) som opplever hallusinasjoner i forskjellige modaliteter (f.eks. hørsel, syn og lukt) men også noen friske individer. Spørreundersøkelsen ble utviklet for å beskrive karakteristikken og alvorlighetsgraden til hallusinasjoner og vrangforestillinger. I motsetning til tidligere utvikla verktøy er denne spørreundersøkelsen ikke koblet til spesifikke lidelser.

Viss du ønsker å delta vennligst trykk på linken nedenfor. Vi trenger så mange svar som mulig!

 http://tinyurl.com/perceptions-norway 

Dette er delvis en oversettelse av den nederlanske spørreundersøkelsen for psykotiske opplevelser (QPE etter engelsk: Questionnaire for Psychotic Experiences). Den ble utvikla av Iris Sommer’s forskningsgruppe fra «Brain Center Rudolf Magnus», medisinsk Universitet Utrecht, Nederland. Du kan finne det originale intervjuet her.

Ved spørsmål vennligst kontakt:

Isabella Kusztrits