Home

Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Mastereksamen

Carine Rodal Moe holder avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi - biologididaktikk

Hensikter med lekser i biologiundervisning - En kvalitativ studie av læreres begrunnelser for bruk av lekser i biologifagene i videregående skole.

Veileder:  Tom Klepaker

Eksternsensor:  Idar Mestad, Høgskolen på Vestlandet

Internsensor:  Jorun Nylehn