Home
Click

Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Studiet i japansk gir ei innføring i japansk tale- og skriftspråk, og skal utvikle praktisk tale- og skrivedugleik og evnen til å lese, forstå og omsetje kjende og ukjende tekstar til norsk. Det vert òg lagt vekt på ei lingvistisk forståing av den japanske språkstrukturen. Ein oppøver god uttale gjennom studiet av fonologi og fonetikk, lytteøvingar heime og i språklab og bruk av media. Det kjem òg tilbud om eit studieopphald i Japan som del av studiet for nokre av studentane. Studiet har eit pensum som gir ei innføring i japansk kultur og samfunn, religion, historie og litteratur.

Fagkoordinator: Benedicte M. Irgens

Studieveileder: Kari Soriano Salkjelsvik

Studietilbod: Bachelor.