Home

Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studentliv

Reise på utveksling?

Neste søknadsfrist er 1. februar, for utreise hausten 2018.

utveksling_smalt_malene_sorensen.jpg

En jente ser ned på en storby fra et høyt bygg og tar bilde av solnedgangen
Photo:
Malene Sørensen

Som UiB-student på eit bachelor- eller masterprogram kan du reise ut på ein av avtalane til fakultetet/instituttet ditt eller på ein av UiBs sentrale avtalar.

Det er visse minimumskrav til studentar som ynskjer å reise på utveksling gjennom UiB sine avtalar. Du må gå på eit bachelor-, master- eller profesjonsstudium ved UiB når du søker, og opptaket på studiet må vere gyldig i heile utvekslingsperioden.

Når kan du dra?
Vi har to søknadsrunder for utveksling kvart år:Søknadsfristen 1. februar er for utreise i påfølgande haustsemester (+ ev. vårsemester).Søknadsfristen 1. september er for utreise i påfølgande vårsemester. Med unntak av Det juridiske fakultet. Nokre få universitet har søknadsfrist berre ein gong i året.

Spørsmål om utveksling?
Send ein epost til utveksling@uib.no

Relevante lenker
Finn utvekslingsavtale
Klar for å søke? (Søknadsweb)
Student ved Griegakademiet?