Home

University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Medisin og odontologi

Ressurser

-   Informasjon om bestillinger for ansatte ved Haukeland universitetssjukehus

-   Bøker og tidsskrifter: Søk i Oria for å finne alt som er tilgjengelig for deg

-   Databaser (lenkene gir tilgang også utenfor UiB sitt nett, krever innlogging)

 • PubMed: Den viktigste databasen for å finne artikler innen medisin og helsefag er PubMed. Den er gratis tilgjengelig. Velger du lenken via UBs webside får du enkel viderelenking til fulltekst vi abonnerer på.
 • Embase: Referanser til forskningsartikler innen medisinske fag, men har spesielt god dekning innen farmasi.
 • Web of Science: Flerfaglig artikkeldatabase, som er nyttig for søk utover rent kliniske problemstillinger. Web of Science viser fullstendig referanseliste til alle artikler. Du kan også søke på hvem som har sitert ein gitt artikkel.

Avhengig av emne du jobber med, kan det være nødvendig å søke i andre databaser, se oversikt over databaser og oppslagsverk innen medisin, tannmedisin og helsefag.

 

Tjenester

 • Uformell veiledning, bare spør i biblioteket, på chat eller epost
   
 • Kurs i litteratursøking og i EndNote - se våre kurs
   
 • Søkehjelp og veiledning i litteratursøk - avtal time med bibliotekar
   
 • Skreddersydde kurs for mindre grupper (5-13 deltakere)  - kontakt Marion Mühlburger
   
 • Orientering på avdelinger og institutter (f.eks. lunsjseminar) om tjenestene -  kontakt Regina Küfner Lein
   

Aktuelle tema biblioteket kan hjelpe med

 • Oversikt over aktuelle databaser (med styrker og svakheter)
 • Tips om relevante databaser for problemstillingen
 • Tips om søkeord
 • Bruk av Thesaurus / basenes kontrollerte vokabular i søk
 • Dokumentasjon av søk
 • Uttømmende og presise søk til systematiske oversiktsartikler
 • EndNote
 • Hvordan sitere og referere ulike kilder korrekt i et arbeid
 • Opphavsrettslige problemstillinger knyttet til publisering og bruk av andres intellektuelle arbeid
 • Publiseringsfond for open access
 • Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder