Home

Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Rombestilling

Fra og med høsten 2017 innfører UiB et nytt system for bestilling av undervisningsrom. Dette skjer i forbindelse med innføringen av TP, som er UiBs nye system for undervisnings- og eksamensplanlegging.

Bestille rom i kalendersystemet (MS Outlook)

I kalenderen kan du bestille de fleste møterom. Rommet bestilles sammen med møteinnkallingen i MS Outlook, og holdes helt utenfor TP-systemet.

Bestille rom til arrangementer og konferanser

Dersom du ønsker lokaler til større konferanser, seminarer og arrangementer, vennligst se arrangementsstøtte.

Merk!  Hvis det er ønskelig å bruke undervisningsrom, så kan dette få følger for timeplanfestet undervisning. Timeplanfestet undervisning har førsteprioritet i undervisningsrommene. Flytting eller kansellering av planlagt undervisning må godkjennes av Studieadministrativ avdeling.

Bestille videokonferanserom

Se informasjon fra IT-avdelingen her.

Bestille undervisningsrom i TP:Rombestilling

Ansatte

Alle ansatte kan bestille undervisningsrom til møter og lignende i TP:Rombestilling. Ledige tider i undervisningsrom blir tilgjengelig etter at undervisningsplanleggingen er ferdig (ca. 1. juni / ca. 1. desember for påfølgende semester).

Merk at ikke alle undervisningsrom er bookbare, og at det på enkelte rom ligger merknad om hvem som kan bruke rommet.

Studenter

Studenter kan bestille enkelte undervisningsrom til studieaktivitet i TP:Rombestilling.

Følgende begrensninger gjelder for studentbestilling:

  • Kun rom i tilknytning til eget fakultet
  • Kun 2 aktive bestillinger
  • Maks. 4 timer per bestilling
  • Maks. 10 dager frem i tid

Ansvar og plikter ved bestilling av undervisningsrom

Tilgang til rommet

Det anbefales å kontakte Kortsenteret for å forsikre seg om at man har tilstrekkelig tilgang til rom/bygning for den aktuelle tiden man har bestilt.

Inventar

Inventaret må ikke fjernes fra rommet. Antall bord og stoler skal være i tråd med oppgitt antall på oppslag i undervisningsrommet.

AV-utstyr

Husk å logge ut av PC og slå av videokanon etter bruk.

Evakueringsansvar

Brukeren av rommet er ansvarlig for å iverksette evakuering ved behov, og skal gjøre seg kjent med generell branninstruks, rømningsplan for bygget, orientere seg om rømningsveier og slokkeutstyr.

Ved brann eller andre behov for evakuering skal ansvarlig:

  • iverksette evakuering av personer i lokalet til samleplass
  • påse at det blir gitt nødvendig hjelp til bevegelses- og orienteringshemmede
  • forsøke å slukke
  • gi seg til kjenne for driftspersonalet, vaktselskap, brannvesenet og politi

Ved hendelser som involverer vold/trusler, kontakt vektere: tlf 55 58 80 81