Home

Division of Human Resources 

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Lærling ved UiB

Har du lyst til å bli lærling ved UiB?

Våre lærefag:

 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • IKT-servicefaget
 • Laboratoriefaget
 • Byggdrifterfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Mediegrafikerfaget

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for spesialisering
 • God faglig veiledning
 • Spennende fagmiljø og sosialt miljø!

Hvor kan du få læreplass?

På et institutt – der forskning og undervisning skjer

På et fakultet - som er et større administrativt fellesskap

I en administrativ avdeling – med spesielle oppgaver for hele universitetet

Hvordan søker du?

Søk ved direkte til UiB ved å følge gitte instruksjoner (kommer når det nermer seg) innen 15. februar. Du bør også søke gjennom VIGO med søknadsfrist 1. mars.

Når begynner du?

Universitetet i Bergen gir tilsagn om læreplass i mars, med forbehold om bestått Vg2 og eksamen.

Oppstartsdato avtales mellom lærlingen og enheten han/hun skal ha sitt arbeidssted ved, innenfor tidsrammen juni-august.

 

Hvor mye tjener en lærling?

Som lærling vil du få en prosentvis stigende lønn av lønnstrinn 27 i det statlige lønnsregulativet. Lønnstrinn 27 utgjør for tiden kr 321 800 før skatt. Lærlinger som gjennomfører hovedmodellen med to års opplæring vil ha følgende lønnsprosent gjennom læretiden:

 • Første halvår: 30%
 • Andre halvår: 40%
 • Tredje halvår: 50%
 • Fjerde halvår: 80%

 

Arrangementer for lærlinger

Det er viktig for oss at lærlingene våre trives ved UiB! Vi ønsker å legge godt til rette for trivsel, blant annet ved å legge til rette for at lærlingene har et nettverk seg imellom. Derfor arrangere vi lærlinglunsjer hver måned! Vi arrangerer også en mottaksuke i august hvor nye lærlinger får bli kjent med hverandre og med UiB.

 

 

Kontaktpersoner

Har du spørsmål, kan du henvende deg til følgende kontaktpersoner:

Generelt om å være lærling ved UiB:  Grete Birkenes

Kontor- og administrasjonsfaget: Grete Birkenes

IKT-servicefaget: Mary Stien Rørdal

Laboratoriefaget: Elin Myhrvold Riple

Byggdrifterfaget: Beathe Gjertsen 

Mediegrafikerfaget: Grete Birkenes