Home

Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Overgangen fra elev til student

Overgangen fra elev til student er et stort og spennende steg for de fleste. Da kan det være fint å være litt forberedt.

studenter_sommer.jpg

Studenter i sol

Studiehverdagen

Å være student betyr at du er selv ansvarlig for din egen hverdag. Du kan selv velge når du vil stå opp, når du vil lese og vurdere om du vil gå på forelesningene. I noen studieløp er det på forhånd planlagt hvilke emner du må ta, og i tillegg er det oppmøteplikt på forelesningene. Et slikt eksempel er medisinstudiet. På en del andre studier kan du velge mer fritt blant emner, og selv velge om du vil gå på forelesning.

Undervisningen er tilpasset slik at elever fra videregående lettere skal kunne komme inn i stoffet. Så lenge du er kvalifisert for studiet så vil du kunne klare deg fint. Det kan være mye å lese. Mange lager leseplaner og forbereder seg til forelesningene på den måten. Studentsamskipnaden (SiB) holder kurs og gir råd til studenter i for eksempel studieteknikk, presentasjonsteknikk og hvordan håndtere eksamensstress. 

Bli kjent med andre

Det er 25 000 studenter i Bergen, og veldig mange av dem bor i sentrum. Hvert år begynner det mange tusen nye studenter som kommer helt alene, og kanskje er i samme situasjon som deg.  I studiestarten vil du bli godt ivaretatt gjennom fadderuken, hvor du blir kjent med byen, universitetet og de du skal studere med de neste årene.

Om du vil bli kjent med flere nye studenter så kan det være lurt å bli med i en av de mange studentorganisasjonene som finnes i byen. Når du ankommer universitetet vil du kunne finne dine favoritter på studenttorget som vi arrangerer hver høst og vår ved semesterstart. I tillegg er det mange studenter som treffes gjennom forelesninger, i studentlokalene på fakultetet og på studentsteder som Kvarteret.

Økonomi

Enkelte studenter klarer seg på kun stipend og lån fra Lånekassen, men mange velger også å jobbe for å kunne ha det bedre økonomisk. Som student har du frihet til å jobbe enkelte dager eller kvelder i uken. Du kan også jobbe i helgene og i feriene. Lånekalkulatoren hjelper deg å regne ut hvor mye du kan få som student.

Hvor kan jeg bo?

Universitetet i Bergen er et byuniversitet. Derfor velger de fleste å bo midt i byen, enten via Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), eller via det private markedet. Dermed kan du komme deg til universitetet i stor grad ved å gå eller sykle, eller ta bybanen fra din hybel, leilighet eller kollektiv. SiB har en rekke gode tilbud, og ellers kan du søke på hybel.no og finn.no.

Semestervarighet

Høstsemesteret begynner vanligvis uke 33, og varer frem til jul. Vårsemesteret begynner normalt i uke 2, og varer vanligvis frem til uke 25. Det er uansett verdt å merke seg at det er store variasjoner avhengig av hvor man er i studieløpet, og hvilket institutt man er tilknyttet. Derfor er det å anbefale å ta kontakt med studieveilederne på ditt institutt for å få bekreftet når semesteret begynner.

Seminar og kollokvie

Et seminar er en mindre gruppe med studenter som møtes for å diskutere en eller flere konkrete problemstillinger. Seminaret ledes ofte av en foreleser. 

I tillegg til å delta på seminarer, kan det være bra å jobbe i kollokviegrupper. Kollokvier kan for eksempel bestå av en gruppe studenter som jobber sammen med å lese og diskutere pensum på emnet.

Forelesninger

På forelesningene vil du få en innføring i pensum og lære mye nytt om faget ditt. Det kan være stor variasjon i antall forelesninger som holdes, og om det er obligatorisk at du stiller. Mange studenter tar omtrent tre emner per semester. Det betyr at du vil ha omlag seks forelesninger i uken som vanligvis varer 2x45 minutter. De fleste forelesningene holdes i tidsrommet mellom 08.00 og 16.00 - alle i hverdagene.

Hvordan få gode karakterer?

Det å være student er en fulltidsjobb. Det betyr at du bør lese, notere, diskutere og tilegne deg stoffet og fagfeltet som en vanlig arbeidstaker. 

Utveksling

Om du blir student ved UiB vil vi anbefale deg å reise på utveksling, enten ett semester eller flere. Uansett hvilket studieprogram du velger, vil du kunne finne en rekke med utvekslingstilbud som kan inngå i graden din.

Får jeg jobb?

Vi vet ikke hvilke jobber som finnes i fremtiden, men vi vet at en solid utdannelse vil lønne seg uansett. Velger du noe som interesserer deg, vil du ofte lykkes både med utdannelse og med jobb. Når du studerer lærer du deg ikke bare et fag. Du blir også flink til å tilegne deg ny kunnskap, til å analysere, diskutere og utvikle nye ideer til løsninger. Dette er egenskaper som gjør at du kan passe inn i mange ulike yrker. Våre alumner kan fortelle deg om erfaringer og komme med nyttige råd.