Asle Bruen Olsen's picture
Asle Bruen
Olsen
Researcher
Visit Address: 
Postal Address: 
Postboks 7800
Phone: 
+47 55 58 29 32
+47 917 20 008
Download vCard
Journal articles
 • Olsen, Asle Bruen. 2013. Undersøkelsen av et eldre jernalders tunanlegg på Sausjord, Voss, Hordaland : et nytt bidrag til kunnskapen om jernaldersamfunnets sosiale og politiske organisasjon. Viking. 76: 87-112.
 • Ramstad, Morten; Halvorsen, Lene Synnøve; Olsen, Asle Bruen. 2011. Bjørkum: feasting, craft production and specialisation on a Viking Age rural site in Norway. Antiquity. 85.
 • Olsen, Asle Bruen. 1998. LITUANIA AND WESTERN NORWAY IN THE NEOLITHIC PERIOD: RESEARCH GOALS DERIVED FROM COMPARATIVE PRESENTATION OF TWO "MARGINAL REGIONS IN NEOLITHIC EUROPE. Archaeologia Baltica. 3: 43-54.
 • Olsen, Asle Bruen. 1992. Yngre steinalder i Kotedalen. Arkeo. 1: 21-25.
 • Olsen, Asle Bruen. 1988. Økonomisk tilpasning i vestnorsk yngre steinalder. Status og perspektiver. Arkeologiske Skrifter. 4: 242-251.
 • Olsen, Asle Bruen. 1984. Greenstone and Diabase Utilization in the Stone Age of Western Norway: Technological and Socio-cultural Aspects of Axe and Adze Production and Distribution. Norwegian Archaeological Review. 17: 71-103.
 • Olsen, Asle Bruen. 1978. En tidligmesolitisk flintplass. Arkeo. 31-35.
 • Olsen, Asle Bruen. 1977. Grønnsteinsindustri i Sunnfjord i steinalderen. Arkeo. 11-14.
Reports and theses
 • Kazakievicius, V; Olsen, Asle Bruen; Simpson, David. 1998. The Archaeology of Lithuania and Western Norway: Status and perspectives. Archaeologia Baltica. 3: 1. Vilnius. 150 pages.
 • Olsen, Asle Bruen; Bergsvik, A.; Nygård, S.; Nærøy, A. J. 1995. Fangstsedentisme og tidlig jordbrukspraksis i vestnorsk steinalder belyst ved undersøkelsene i Kotedalen, Radøy, Hordaland. Arkeologiske Skrifter. 8. Arkeologisk Institutt, Bergen Museum. 131 pages.
 • Olsen, Asle Bruen. 1992. Kotedalen - en boplass gjennom 5000 år. Bind 1: Fangstbosetning og tidlig jordbruk i vestnorsk steinalder: Nye funn og nye perspektiver. Historisk museum, Universitetet i Bergen.. 271 pages.
 • Bjerk, Lisa Bostwick; Olsen, Asle Bruen. 1983. Kulturhistoriske undersøkelser på Botnaneset, Flora 1981 – 1982. Fangstbosetning og tidlig jordbruk i steinalder/bronsealder. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 5: 1. Historisk museum, Universitetet i Bergen. 135 pages.
 • Olsen, Asle Bruen. 1981. Bruk av diabas i vestnorsk steinalder. Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 179 pages.
Book sections
 • Olsen, Asle Bruen. 2009. Transition to farming in western Norway seen as a rapid replacement of landscapes. 88, pages 588-596. In:
  • McCartan, Sinéad B.; Schulting, Rick; Warren, Graeme; Woodman, Peter. 2009. Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. Volume I and II. Oxbow Books. 1007 pages. ISBN: 978-1-84217-311-4.
 • Olsen, Asle Bruen. 2005. Et vikingtids tunanlegg på Hjelle i Stryn – en konservativ institusjon i et konservativt samfunn. -, pages 319-355. In:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Engevik, Asbjørn. 2005. Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. 426 pages. ISBN: 82-90273-78-9.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Olsen, Asle Bruen. 2003. Traffic in Stone Adzes in Mesolithic Western Norway. 395-404. In:
  • Larsson, Lars; Kindgren, Hans; Knutsson, Kjel; Loeffler, David; Åkerlund, Agneta. 2003. Mesolithic on the Move. Oxbow Books. 750 pages. ISBN: 1-84217-089-9.
 • Olsen, Asle Bruen. 1998. Preface. -, pages 13-18. In:
  • Kazakievicius, V; Olsen, Asle Bruen; Simpson, David. 1998. The Archaeology of Lithuania and Western Norway: Status and perspectives. Archaeologia Baltica. 3: 1. Vilnius. 150 pages.
 • Olsen, Asle Bruen. 1998. Lithuania and Western Norway in the Neolithic period: Research goals derived from a comparative presentatition of two “marginal” regions in Neolithic Europe. -, pages 261-275. In:
  • Kazakievicius, V; Olsen, Asle Bruen; Simpson, David. 1998. The Archaeology of Lithuania and Western Norway: Status and perspectives. Archaeologia Baltica. 3: 1. Vilnius. 150 pages.
 • Olsen, Asle Bruen. 1995. Fangstsedentisme og tidlig jordbrukspraksis i vestnorsk yngre steinalder belyst ved undersøkelsene i Kotedalen, Radøy, Hordaland. -, pages 131-150. In:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Nygård, S.; Nærøy, Arne Johan. 1995. Steinalderkonferansen i Bergen 1993. Arkeologiske Skrifter. 8: 1. 150 pages.
 • Hjelle, Kari Loe; Hufthammer, Anne Karin; Kaland, Peter Emil; Olsen, Asle Bruen; Soltvedt, E. C. 1992. Utnytting av naturressursene i Kotedalen - et tverrvitenskapelig sammendrag. 139-150. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Kotedalen - en boplass gjennom 5000 år. (K. Hjelle, A. K. Hufthammer, P. E. Kaland, A. B. Olsen, E. S. Soltvedt, eds.). Universitetet i Bergen.

More information in national current research information system (CRIStin)