Home
Cornelius Cappelen's picture

Cornelius Cappelen

Researcher
Journal articles
 • Cappelen, Cornelius; Dahlberg, Stefan. 2017. The Law of Jante and Generalized Trust. Acta Sociologica.
 • Cappelen, Cornelius; Peters, Yvette. 2017. Diversity and Welfare State Legitimacy in Europe. The Challenge of Intra-EU Migration. Journal of European Public Policy. 1-21. doi: https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1314534
 • Cappelen, Cornelius; Peters, Yvette. 2017. The impact of intra-EU migration on welfare chauvinism. Journal of Public Policy. 29 pages. doi: https://doi.org/10.1017/S0143814X17000150
 • Cappelen, Cornelius; Grendstad, Gunnar; Skiple, Jon Kåre. 2016. Avveiningen mellom justismord og falske frifinnelser: en surveyundersøkelse av folks rettsoppfatning. Tidsskrift for rettsvitenskap. 129: 107-137.
 • Cappelen, Cornelius; Kuhnle, Stein; Midtbø, Tor. 2016. Velferdssjåvinisme i Norge? Et listeeksperiment. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 32: 122-141.
 • Cappelen, Cornelius; Midtbø, Tor. 2016. Intra-EU Labour Migration and Support for the Norwegian Welfare State. European Sociological Review. 32: 691-703. doi: 10.1093/esr/jcw025
 • Nowiak, Wojciech; Narożna, Dominika; Cappelen, Cornelius. 2016. Migracja wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego rynku pracy. Analiza sytuacji imigrantów z Polski zamieszkujących okręg Hordaland. Political Scienc Reviev. 3.
 • Bærøe, Kristine; Cappelen, Cornelius. 2015. Phase-dependent justification: The role of personal responsibility in fair healthcare. Journal of Medical Ethics. 41: 836-840. doi: 10.1136/medethics-2014-102645
 • Cappelen, Cornelius; Pedersen, Jørgen. 2015. Borgerlønn: en rettferdig reform? Tidsskrift for samfunnsforskning. 56: 354-371.
 • Cappelen, Cornelius; Pedersen, Jørgen. 2014. Rettferdig arveavgift. Tidsskrift for velferdsforskning. 2. 20-33.
 • Pedersen, Jørgen; Cappelen, Cornelius. 2013. Rettferdig arveavgift. Morgenbladet. Published 2013-09-20.
 • Cappelen, Cornelius. 2010. Fair unemployment compensation and the target for egalitarian concerns. Etikk i praksis. 4: 93-111.
 • Cappelen, Cornelius. 2009. Arbeidsledighetstrygd: Likhet og personlig ansvar. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 01. 32-84.
Reports and theses
 • Cappelen, Alexander Wright; Cappelen, Cornelius; Tungodden, Bertil. 2016. Second-best fairness: false positives and false negatives in distributive Choices. NHH Dept. of Economics Discussion papers. 14. Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole. 30 pages.
Book sections
 • Cappelen, Cornelius. 2016. Intra-EU Migration and the Moral Sustainability of the Welfare State. Kapittel 8, pages 43-63. In:
  • Peters, Yvette; Tatham, Michael Robert. 2016. Democratic Transformations in Europe: Challenges and Opportunities. Routledge. 342 pages. ISBN: 9781138100473.
 • Cappelen, Cornelius; Goldeng, Eskil Le Bruyn. 2014. Unemployment compensation and the trade-off between equality and personal responsibility. 4, pages 60-80. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 pages. ISBN: 978-1-78347-022-8.

More information in national current research information system (CRIStin)