Home
Click
 • E-mailEldar.Heide@uib.no
 • Phone
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Journal articles
 • Heide, Eldar. 2016. Opphavet til ordet juksa. Kysten. 1-2016: 54-54.
 • Heide, Eldar. 2015. Stokkfiskr, bakalao / kabeljau og handelsordvandring. Haaløygminne : Håløygminne. 341-345.
 • Heide, Eldar. 2015. Vil vi at ungane skal lære eller at læring skal skje? Utdanning. 46-46.
 • Heide, Eldar. 2015. Horg(j)ane på Ljoneshalvøya i Hardanger: ein svært sannsynleg hǫrgr. Hardanger / Hardanger historielag. 31-44.
 • Heide, Eldar. 2014. Hǫrgr in Norwegian names of mountains and other natural features. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 7-51.
 • Heide, Eldar. 2014. Contradictory cosmology in Old Norse myth and religion - but still a system? :. Maal og Minne. 1. 102-143.
 • Heide, Eldar. 2013. j Giardeyiar geíma. Eit hamnenamn i Halfs saga – med nogo attåt. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 105-110.
 • Heide, Eldar. 2013. Sola og gudane på Tysnesøya. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 49-57.
 • Heide, Eldar. 2013. Tidleg dialektkontakt i Nord-Noreg. Maal og Minne. 49-57.
 • Heide, Eldar. 2013. Why Care about Later Folklore in Old Norse Studies? RMN Newsletter. 1-2013: 87-89.
 • Heide, Eldar. 2013. Space and Time in Europe. East and West, Past and Present. ed. Mirjam Mencej. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubljana, 2008. 387 pages. ISBN 9789612372484, h. Cosmos: The Journal of the Traditional Cosmology Society. 2 pages.
 • Heide, Eldar. 2013. Orden i kosmos. Edda: Den viktigaste kjelda til nordisk mytologi har fått ny språkdrakt. [Melding av: Edda-dikt 1: Voluspå og Håvamål. Attdikta av Knut Ødegård. Oslo: Cappelen Damm, 2013, 230 sider]. Klassekampen. 13-13. Published 2013-08-17.
 • Heide, Eldar. 2013. [Review of] Space and Time in Europe. East and West, Past and Present. ed. Mirjam Mencej. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubljana, 2008. 387 pages. ISBN 9789612372484, h. Cosmos: The Journal of the Traditional Cosmology Society. 2 pages.
 • Heide, Eldar. 2012. Å konkludere etter å ha vurdert eitt alternativ. [Melding av:] Annette Lassen 2011: Odin på kristent pergament. En teksthistorisk studie. København: Museum Tusculanums Forlag, 447 sider, ISBN 978 87 635 2616 6. Collegium Medievale. 193-198.
 • Heide, Eldar. 2012. Alle fagfelt i same båt? Forskerforum. 2-2012: 36-36.
 • Heide, Eldar. 2012. Håja / *Háey i Troms og Finnmark – høgøya og hai(finne)øya? Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 101-106.
 • Heide, Eldar. 2012. Syntaksavhengig a-infinitiv i eldre nordnorsk. Maal og Minne. 104: 110-120.
 • Heide, Eldar. 2012. Dekorerte segl i vikingtida og mellomalderen. Årbok. Norsk Maritimt Museum. 11-25.
 • Heide, Eldar; Bruen Olsen, Asle. 2012. Sola gjer ekstranummer. Bergens Tidende. 27-27. Published 2012-06-24.
 • Heide, Eldar. 2011. Loki, the vätte and the Ash Lad. A study combining Old Norse and late material. Viking and Medieval Scandinavia. 63-106.
 • Heide, Eldar. 2011. Bodø-namna. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 28: 57-63.
 • Heide, Eldar. 2011. Gunnhild Røthe: I Odins tid. Norrøn religion i fornaldersagaene. Hafrsfjord: Saga Bok, 2010. 320 sider. ISBN 978-82-91640-50-1. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 170-172.
 • Heide, Eldar. 2011. Tre vegar fram for humaniora. Forskerforum. 36-36.
 • Heide, Eldar. 2011. Loki, the Vätte, and the Ash Lad: A Study Combining Old Scandinavian and Late Material. Viking and Medieval Scandinavia. 7: 63-106. doi: 10.1484/J.VMS.1.102616
 • Heide, Eldar. 2011. Mørketid i Vinland. Bergens Tidende. Published 2011-01-09.
 • Heide, Eldar. 2010. Kven kan straffast? Bergens Tidende. 03.10.2010. 1 pages. Published 2010-10-03.
 • Heide, Eldar. 2010. Blot ved vinternettene. Bergens Tidende. 25.10.2010. Published 2010-10-25.
 • Heide, Eldar. 2010. Namna Grøta(vær) og Gryta / Grytøya. Haaløygminne : Håløygminne. 222-224.
 • Heide, Eldar. 2010. My Present Work with Retrospective Methods. RMN Newsletter. 1: 40-41.
 • Heide, Eldar. 2010. Sydenturar. Bergens Tidende. 05.12.2010. 1 pages. Published 2010-12-05.
 • Heide, Eldar. 2010. Tjukk l - retroflektert tydeleggjering av kort kvantitet om kvalitetskløyvinga av det gamle kvantitetssystemet. Maal og Minne. 1. 3-44.
 • Heide, Eldar. 2010. Njålssoga: 25% miljø, resten arv. Dag og Tid. 30.04.2010. 1 pages. Published 2010-04-30.
 • Heide, Eldar. 2010. Working on the Semantic Side of Etymology: The Culture-Etymological Approach. RMN Newsletter. 1: 39-40.
 • Heide, Eldar. 2010. Why a Network for Retrospective Methods? RMN Newsletter. 1: 6-7.
 • Heide, Eldar. 2010. Njålssoga: 25% miljø, resten arv. Bergens Tidende. 20.04.2010. 1 pages. Published 2010-04-20.
 • Heide, Eldar. 2009. Kva kjem ordet “viking” av? Kysten. 5-09. 17-19.
 • Heide, Eldar. 2008. Menneskesjela som vind i den samiske folkevisa Solsonen. Svenska landsmål och svenskt folkliv. 2007: 67-103.
 • Heide, Eldar. 2008. Runic Amulets and Magic Objects. By Mindy MacLeod and Bernard Mees. The Boydell Press. Woodbridge, 2006. 278 pp. ISBN 1 84383 205 4. Saga-book/Viking Society for Northern Research. XXXII: 90-91.
 • Heide, Eldar. 2006. Rus ‘eastern Viking’ and the víking ’rower shifting’ etymology. Arkiv för nordisk filologi. 121: 75-77.
 • Heide, Eldar. 2005. Viking - 'rower shifting'? an etymological contribution. Arkiv för nordisk filologi. Nr 120. 41-54.
 • Heide, Eldar. 2004. Useriøst i Språkteigen. Dag og Tid. 1 pages. Published 2004-12-18.
 • Heide, Eldar. 2004. Uvente ikkje-palatal n av nd i nordnorsk typen gandr > /ga:n/. Maal og Minne. 1. 56-69.
 • Heide, Eldar. 2004. Djúpshofn, (d)juksogn, juksa. Haaløygminne : Håløygminne. 367-371.
 • Heide, Eldar. 2004. Uventa ikkje-palatal n av nd i nordnorsk. Typen gandr > /ga:n/. Maal og Minne. 45-69.
 • Heide, Eldar. 2003. Stikka og saga. To løyndenemningar for geita. Håløygminne. 3. 318-318.
 • Heide, Eldar. 2003. Felleskjønnet i bergensk. Resultat av mellomnedertysk kvantitetspåverknad? Maal og Minne. 1. 23-35.
 • Heide, Eldar. 2003. Eyrarland-figuren i lys av sørsamiske Tors-(hammar)teikn. Nordica Bergensia. 29: 37-45.
 • Heide, Eldar. 2003. Stamnkarakteriserande skips- og båtnemningar. Knorr [knörr] og geitbåt. Norsk sjøfartsmuseum. Årbok 2002. 57-72.
 • Heide, Eldar. 2002. Erling Kittelsen og filologien. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2. 227-231.
 • Heide, Eldar. 2002. Knivskjelodden, Knivskjerodden, *Knivskarodden. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 19: 73-76.
 • Heide, Eldar. 2002. Hnykkistafr. Arkiv för nordisk filologi. 117: 97-102.
 • Heide, Eldar. 2002. Gandfluga og sjamanismen. Nordica Bergensia. 28: 61-103.
 • Heide, Eldar. 2002. Æra og kvinnene i norrøn tid. Nordlys. Published 2002-02-20.
 • Heide, Eldar. 2002. Nordnorsk hau 'hovud' lånt frå Trøndelag? Håløygminne. 83: 113-134.
 • Heide, Eldar. 2001. Kvinner som gjer menn til kvinner i Laxdœla saga. Norlit. 9: 76-96.
 • Heide, Eldar. 2001. Verdstreet, reinen og elgen. Collegium Medievale. 14: 7-22.
 • Heide, Eldar. 2000. Auga til Egil. Ei nytolking av ein tekststad i Egilssoga. Arkiv för nordisk filologi. 115: 119-124.
 • Heide, Eldar. 1996. Treet som dyr. Eit innlegg for mindre bokstavleg lesing av eddakvede. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur. 2. 26-31.
 • Heide, Eldar. 1994. Kritikk av kritikken. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. 64 A/1/94: 12-15.
 • Heide, Eldar. 1994. Han hugga seg i arma og gikk på snuta i bekka. Mål og makt. 3. 31-34.
 • Heide, Eldar. 1994. Fagspråket - eit hinder for faget. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. 60: 58-61.
Reports and theses
 • Heide, Eldar; Mundal, Else. 2006. Gand, seid og åndevind. Universitetet Bergen, Bergen. 341 pages.
Book sections
 • Heide, Eldar. 2011. Holy Islands and the Otherworld: Places Beyond Water. Artikkel, pages 57-80. In:
  • Jørgensen, Torstein; Jaritz, Gerhard. 2011. Isolated Islands in Medieval Nature, Culture and Mind. Central European University Press. 146 pages. ISBN: 978-615-5053-24-5.
 • Heide, Eldar. 2009. More inroads to pre-Christian notions, after all? The potential of late evidence. Artikkel, pages 361-368. In:
  • Ney, Agneta; Williams, Henrik; Charpentier Ljungqvist, Fredrik. 2009. Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint Papers of the 14th International Saga Conference. ISBN: 9789197832908.
 • Heide, Eldar. 2006. Spinning seiðr. Artikkel, pages 164-170. In:
  • Andrén, Anders; Jennbert, Kristina; Raudvere, Catharina. 2006. Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions. An international conference in Lund, Sweden, June 3-7, 2004. Nordic Academic Press. 416 pages. ISBN: 91-89116-81-X.
 • Heide, Eldar. 2006. ”Låge og breie segl, likevel?”. Kapittel, pages 165-174. In:
  • Arisholm, Torstein; Paasche, Knut; Wahl, Trine Lise. 2006. Klink og seil - Festskrift til Arne Emil Christensen. 262 pages. ISBN: 978-82-90089-70-7.
 • Heide, Eldar. 2006. Spirits through respiratory passages. Artikkel, pages 350-358. In:
  • McKinnel, John; Ashurst, David; Kick, Donata. 2006. The Fantastic in Old Norse/Icelandic literature. 1131 pages. ISBN: 0-9553335-0-4.
 • Heide, Eldar. 2004. Våpenet til Tor jamført med gand(r). Om utsend vind, skjegg, blåseinstrument, "vindhamrar" og Tors-figurar. Artikkel i artikkelsamling, pages 55-72. In:
  • Kusmenko, Jurij. 2004. The Sámi and the Scandinavians. Aspects of 2000 years of contact. Verlag Dr. Kovac. 238 pages. ISBN: 3-8300-1138-5.

More information in national current research information system (CRIStin)