Home
Henriette Sinding Aasen's picture

Henriette Sinding Aasen

Professor
 • E-mailHenriette.Aasen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 85
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Publications (selected), 2006-2012

Women’s Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law (Hellum and Aasen eds), Cambridge University Press, 2013.

“Maternal mortality and women´s right to health protection”, Chapter 10 in the upcoming volume Women’s Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law (Hellum and Aasen eds), Cambridge University Press, 2013.

“Barns rett til helsetjenester” [Children´s right to healthcare services], together with Marit Halvorsen, Chapter 9 in Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge [The Convention on the Rights of the Child: Children´s rights in Norway] (Høstmælingen, Kjørholt and Sandberg eds), Universitetsforlaget, 2012, pp 186-204.

“Velferd og menneskerettigheter: “Ulovlig opphold” som grunnlag for å avskjære helse- og sosialhjelp?» [Welfare services and human rights: «Illegal immigration» as a basis of rejecting healthcare and social services?], together with Alice Kjellevold, Tidsskrift for velferdsforskning no. 2, 2012, pp 93-108.

“Female genital mutilation and the right to privacy: a double-edged sword”, in Nordic Health Law in a European Context. Welfare State Perspectives on Patients´Rights and Biomedicine, Rynning and Hartlev eds), Liber Förlag, 2011, pp 201-216.

Children and the right to health protection”, Chapter 8 in Health and Human Rights in Europe (Toebes et al eds), Intersentia, 2011 pp 227-248.

“Right to health protection for the elderly: Key elements and state obligations”, Chapter 10 in Health and Human Rights in Europe (Toebes et al eds), Intersentia, 2011, pp 273-300.

”Huleboerdommen og bruk av tvang i sykehjem: Rt. 2010 s. 612” [Analysis of a recent Supreme Court decision on the use of coercive measueres in a Norwegian nursing home], (Kjellevold og Sinding Aasen), Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, No. 1/2011, pp 52-71.

”Recent Developments in Nordic Health Law” (Rynning, Arnardottir, Hartlev, Sinding Aasen, Soini), European Journal of Health Law, 17/2010, pp 1-16.

“Kjønnslemlestelse – Norges menneskerettslige forpliktelser” [Female genital mutilation – Norway´s human rights obligations], i Omskjæring. Stopp (Foss ed), Cappelen Akademisk Forlag 2010, pp 113-133.

”Freedom of expression in Islamic Law”, Ragnarsbók - Fræðirit um mannréttindi til heiðurs Ragnari Aðalsteinssyni hæstaréttarlögmanni (Iceland), 2009, pp 141-162.

“Frivillighet, tvang og menneskeverd i det psykiske helsevern: Etiske og juridiske utfordringer” [Autonomy, Coercion and Human Dignity in Psychiatric Healthcare: Ethical and Legal Concerns, Tidsskrift for Norsk Psykologforening (invited article to a special issue on psychiatric treatment and human rights), Dec 2009, vol 46, pp 1175-1182.
Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspectives (Sinding Aasen, Halvorsen and Barbosa da Silva eds), Antwerp: Intersentia 2009, 221 pp.

“Dignity and human rights in the modern welfare state”, chapter 2 in Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspectives (Aasen, Halvorsen, and Barbosa da Silva eds), Intersentia 2009.

“Informed consent and treatment of individuals with cognitive impairment”, chapter 5, ibid.

“Barns rett til selvbestemmelse og medbestemmelse i beslutninger om helsehjelp” [Children´s right to self-determination and participation in medical decisions], Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr 1/2008, pp 4-28.
Guest editor of a special issue on Health and Human Rights, Nordic Journal of Human Rights, vol 24 nr 4, 2006, pp 271-382, see the following articles:

"Helse og menneskerettigheter: Internasjonale og nasjonale utfordringer" (innledning) [Health and human rights: International and national challenges (introduction)], Nordic Journal of Human Rights, vol 24 nr 4, 2006, pp 271-274.

"Svangerskapsomsorg - en menneskerett også for fattige kvinner" [Maternal healthcare – a human right also for poor women] (Kvåle and Sinding Aasen), Nordic Journal of Human Rights, vol

Books
 • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 pages. ISBN: 978-1-78347-022-8.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Hellum, Anne; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press. 675 pages. ISBN: 9781107034624.
 • Aasen, Henriette Sinding; da Silva, Antonio Barbosa; Halvorsen, Rune. 2009. Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspektives. Intersentia. 221 pages. ISBN: 978-90-5095-877-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2008. Menneskerettslige aspekter knyttet til kjønnslemlestelse og helseundersøkelser. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5/2008, UiO. Universitetet i Oslo. 92 pages. ISBN: 978-82-8063-077-3.
 • Aasen, Henriette Sinding; Helgesen, Geir; Kim, Uichol. 2001. Democracy, Human Rights and Peace in Korea: Psycological, Political and Cultural Perspectives. 312 pages. ISBN: 89-8287-559-X.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2000. Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling. Fagbokforlaget. 687 pages. ISBN: 82-7674-531-8.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2000. Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling. Fagbokforlaget. 21 pages. ISBN: 82-7674-531-8.
 • Wold, Bente; Taklo, T.; Aasen, Henriette Sinding; Samdal, Oddrun. 1996. Livsstil, helse og arbeidsmiljø blant norske lærere. Rapport fra en undersøkelse blant lærerne i de norske skolene som deltar i europeisk nettverk av helsefremmende skoler (HEFRES) desember 1994 og 1995.
Journal articles
 • Aasen, Henriette Sinding; Magnussen, Anne-Mette. 2016. Prioriteringsveiledere som styringsveiledere i skjæringspunktet mellom rett og medisin. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 2. 19-31.
 • Aasen, Henriette Sinding; Nilssen, Even Georg. 2016. Introduksjon. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 39: 1-5.
 • Aasen, Henriette Sinding; Hartlev, Mette; Magnussen, Anne-Mette. 2015. Right to Hospital Care and Prioritisation from a Law and Politics Perspective - The Experiences of Norway and Denmark. European Journal of Social Security. 17: 409-435.
 • Simonsen, Sigmund; Aasen, Henriette Sinding. 2015. Menneskelig biologisk materiale. Forskningsetisk Bibliotek. 2 pages.
 • Holmøyvik, Eirik; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Din stemme teller. Bergens Tidende. Published 2013-02-19.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kjellevold, Alice. 2012. Velferd og menneskerettigheter: "Ulovlig opphold" som grunnlag for å avskjære helse- og sosialhjelp? Tidsskrift for velferdsforskning. 15: 93-108.
 • Holmøyvik, Eirik; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding. 2012. Grunnlova og menneskerettane. Bergens Tidende. 30-30. Published 2012-02-16.
 • Kjellevold, Alice; Aasen, Henriette Sinding. 2011. Huleboer-dommen og bruk av tvang i sykehjem: Rt. 2010 s. 612 :. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 8: 50-68.
 • Loga, Jill; Aasen, Henriette Sinding. 2010. Etter New Page. Bergens Tidende. Published 2010-12-06.
 • Rynning, Elisabeth; Arnardottir, Oddný Mjöll; Hartlev, Mette; Aasen, Henriette Sinding; Soini, Sirpa. 2010. Recent developments in Nordic health law. European Journal of Health Law. 17: 279-294. doi: 10.1163/157180910X504090
 • Aasen, Henriette Sinding. 2009. Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet etiske og juridiske utfordringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 46: 1175-1181.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2008. Barns rett til selvbestemmelse og medbestemmelse i beslutninger om helsehjelp. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1. 4-27.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2007. Kjønnslemlesting: Bruk lovverket. Bergens Tidende. Published 2007-07-12.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2007. Bokomtale av Vigdis Vevstad: "Utvikling av et felles europeisk asylsystem. Jus og politikk", Universitetsforlaget, Oslo 2006. Tidsskrift for rettsvitenskap. 5. 858-869.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2006. Innledning: Helse og menneskerettigheter: internasjonale og nasjonale utfordringer. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 24: 271-273.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2006. Ytringsfrihet i islam. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 24: 131-147.
 • Kvåle, Gunnar; Aasen, Henriette Sinding. 2006. Svangerskapsomsorg - en menneskerett også for fattige kvinner. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 24: 291-300.
 • Nordhus, Inger Hilde; Skjerve, Arvid; Aasen, Henriette Sinding. 2006. Demens, samtykkekompetanse og rett til selvbestemmelse: Utfordringer ved behandling og forskning. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 24: 362-371.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2004. Pasienten i fokus. Bergens Tidende. 29-29. Published 2004-02-12.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2004. The Sami People and the Right of Self-Determination: Developments in International and Norwegian Law. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 4.
 • Aasen, Henriette Sinding; Simonsen, Sigmund; Nylenna, Magna. 2004. Samtykke og medisinsk forskning - behov for mer nyanserte regler? Tidsskrift for Den norske legeforening. 16. 2144-2146.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2003. Fortidens krenkelser fortsetter. Bergens Tidende. Published 2003-02-27.
 • Aasen, Henriette Sinding. 1999. Dødsdommen mot Öcalan og det kurdiske folks skjebne. Kritisk juss. 103-106.
 • Aasen, Henriette Sinding. 1999. Menneskerettighetene mellom idealer og realiteter: Om universalisme, kulturrealisme og pluralisme i menneskerettighetstenkningen. Kritisk juss. 1. 5-20.
Reports and theses
 • Roland, Magne; Hjort, Peter; Husebekk, Anne; Lærum, Ole Didrik; Valen-Sendstad, Fartein; skard, Ida; Skisland, Anne; Smukkestad, Øyvind; Stoltenberg, Camilla; Våge, Dag Inge; Aasen, Henriette Sinding; Jonsbu, Kjetil. 2001. Biobanker : Innhenting, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale. NOU - Norges offentlige utredninger. 19/2001. Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, Oslo. 222 pages.
 • Aasen, Henriette Sinding. 1998. Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling. Dr.juris. -. UiB, Bergen. 686 pages.
Book sections
 • Aasen, Henriette Sinding. 2016. Menneskerettigheter og grunnlovsbestemmelser. Kapittel, pages 60-79. In:
  • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti; Kjelland, Morten. 2016. Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk. 343 pages. ISBN: 9788205457232.
 • Aasen, Henriette Sinding; Halvorsen, Marit. 2016. Barns rett til den høyest oppnåelige helsestandard. Kapittel, pages 195-215. In:
  • Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten; Kjørholt, Elin Saga. 2016. Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget. 464 pages. ISBN: 9788215025186.
 • Aasen, Henriette Sinding; Hartlev, Mette; Magnussen, Anne-Mette. 2016. Retten til sykehustjenester i Norge og Danmark: Komparative betraktninger om rett, politikk og faglig skjønn. Kapittel, pages 565-584. In:
  • Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf. 2016. Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. 626 pages. ISBN: 978-82-05-49372-8.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2014. Fra rettsstat til velferdsstat: Grunnloven og den moderne samfunnskontrakten. Kapittel 12, pages 183-197. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2014. Grunnloven og de sosiale rettighetene. Kapittel 10, pages 145-160. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2014. Grunnloven og retten til utdanning. Kapittel 9, pages 129-143. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2014. Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver. Kapittel 2, pages 17-27. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Introduction. 1. Introduction, pages 1-20. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 pages. ISBN: 978-1-78347-022-8.
 • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship: international law, democracy and professional discretion. 15, pages 277-299. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 pages. ISBN: 978-1-78347-022-8.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kjellevold, Alice; Stephens, Paul. 2014. Undocumented migrants`access to health care services in Europe : tensions between international human rights, national law and professional ethics. Kapittel 9, pages 162-182. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 pages. ISBN: 978-1-78347-022-8.
 • Kildal, Nanna; Aasen, Henriette Sinding. 2014. Fra rettsstat til velferdsstat: Oversikt over bokens tematikk. Kapittel 1, pages 13-15. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Kildal, Nanna; Aasen, Henriette Sinding. 2014. Grunnloven og retten til arbeid. Kapittel 7, pages 109-118. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2013. Fra liberal rettsstat til sosial velferdsstat: Om grunnlovsbeskyttelse av velferdsgoder. kapittel, pages 805-815. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2013. Maternal mortality and women's right to health. Chapter 10, pages 292-320. In:
  • Hellum, Anne; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press. 675 pages. ISBN: 9781107034624.
 • Hellum, Anne; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Introduction. Kapittel, pages 1-25. In:
  • Hellum, Anne; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press. 675 pages. ISBN: 9781107034624.
 • Hellum, Anne; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Conclusions. Kapittel, pages 625-655. In:
  • Hellum, Anne; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press. 675 pages. ISBN: 9781107034624.
 • Magnussen, Anne-Mette; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Prioritering av helsetjenester og retten til nødvendig helsehjelp: noen tanker om rett og politikk. artikkel 26, pages 375-388. In:
  • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind; Syse, Aslak. 2013. Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. 703 pages. ISBN: 978-82-05-42443-2.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2012. Health and Human Rights in the European Context. Part 1, pages 15-17. In:
  • Rynning, Elisabeth; Hartlev, Mette. 2012. Nordic Health law in a European Context. Brill Nijhoff. 310 pages. ISBN: 978-9004-22380-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2012. Female genital mutilation: a brief description and its prevalence in Norway. Part 2 Patients' Rights, pages 201-215. In:
  • Rynning, Elisabeth; Hartlev, Mette. 2012. Nordic Health law in a European Context. Brill Nijhoff. 310 pages. ISBN: 978-9004-22380-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2012. Female Genitial Mutilation and the Rights to Privacy: a Double-edged Sword. Part 2, pages 201-215. In:
  • Rynning, Elisabeth; Hartlev, Mette. 2012. Nordic Health law in a European Context. Brill Nijhoff. 310 pages. ISBN: 978-9004-22380-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2012. The Right to Health Protection for the Elderly: Key Elemenths and State Obligations. Chapter 10, pages 273-299. In:
  • Toebes, Brigit; Hartlev, Mette; Hendriks, Aart; Herrmann, Janne Rothmar. 2012. Health and Human Rights in Europe. 310 pages. ISBN: 978 94 000 0151-0.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2012. Children and the Right to Health Protection. Chapter 8, pages 227-247. In:
  • Toebes, Brigit; Hartlev, Mette; Hendriks, Aart; Herrmann, Janne Rothmar. 2012. Health and Human Rights in Europe. 310 pages. ISBN: 978 94 000 0151-0.
 • Halvorsen, Marit; Aasen, Henriette Sinding. 2012. Barns rett til helsetjenester. Kap 9, pages 187-203. In:
  • Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga; Sandberg, Kirsten. 2012. Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. 449 pages. ISBN: 9788215018584.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2010. Kjønnslemlestelse : Norges menneskerettslige forpliktelser. 6 kap, pages 113-131. In:
  • Foss, Nina. 2010. Omskjæring : stopp. Cappelen Damm Akademisk. 211 pages. ISBN: 978-82-02-31646-4.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2009. Dignity and human rights in the modern welfare state. Chapter 2, pages 53-68. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; da Silva, Antonio Barbosa; Halvorsen, Rune. 2009. Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspektives. Intersentia. 221 pages. ISBN: 978-90-5095-877-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2009. Autonomy, human dignity and treatment of individuals with cognitive impairment. Chapter 5, pages 105-127. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; da Silva, Antonio Barbosa; Halvorsen, Rune. 2009. Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspektives. Intersentia. 221 pages. ISBN: 978-90-5095-877-6.
 • Aasen, Henriette Sinding; Halvorsen, Rune; da Silva, Antonio Barbosa. 2009. Introduction. Introduction, pages 1-9. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; da Silva, Antonio Barbosa; Halvorsen, Rune. 2009. Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspektives. Intersentia. 221 pages. ISBN: 978-90-5095-877-6.
 • Aasen, Henriette Sinding; Halvorsen, Rune; da Silva, Antonio Barbosa. 2009. Conclusions and challenges. Part III, pages 207-210. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; da Silva, Antonio Barbosa; Halvorsen, Rune. 2009. Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspektives. Intersentia. 221 pages. ISBN: 978-90-5095-877-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2003. Chapter 7: Universal and Islamic Conception of Human Rights and Justice. 259-322. In:
  • Kim, Uichol; Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Democracy, Human Rights, and Islam in Modern Iran: Psychological, Social, and Cultural Perspectives. ISBN: 82-7674-922-4.
 • Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Chapter 5: Islamic Conception of Justice, Law, and Human Rights. 185-220. In:
  • Kim, Uichol; Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Democracy, Human Rights, and Islam in Modern Iran: Psychological, Social, and Cultural Perspectives. ISBN: 82-7674-922-4.
 • Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Chapter 6: Rights of Woman and Childres in Iran. 221-259. In:
  • Kim, Uichol; Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Democracy, Human Rights, and Islam in Modern Iran: Psychological, Social, and Cultural Perspectives. ISBN: 82-7674-922-4.
 • Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Chapter 10: Democracy, Human Rights, and the Iranian Government. 369-410. In:
  • Kim, Uichol; Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Democracy, Human Rights, and Islam in Modern Iran: Psychological, Social, and Cultural Perspectives. ISBN: 82-7674-922-4.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kim, Uichol. 2003. Preface. 7-11. In:
  • Kim, Uichol; Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Democracy, Human Rights, and Islam in Modern Iran: Psychological, Social, and Cultural Perspectives. ISBN: 82-7674-922-4.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kim, Uichol; Ebadi, Shirin. 2003. Chapter 1: Identity, Struggle, and Aspirations of the Iranian People. 17-42. In:
  • Kim, Uichol; Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Democracy, Human Rights, and Islam in Modern Iran: Psychological, Social, and Cultural Perspectives. ISBN: 82-7674-922-4.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2002. Kravet om årsakssammenheng ved pasientskadeerstatning for informasjonssvikt. 225-238. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2001. The Process of Peace and Human Rights in the Korean Peninsula. 25-51. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kim, Uichol; Helgesen, Geir. 2001. Democracy, Human rights and Peace in Korea.
 • Aasen, Henriette Sinding. 1998. Da mor var mor og far var far: Noen betraktninger om forplantningsteknologi, verdivalg og juss. 219-246. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.

More information in national current research information system (CRIStin)

Education

Graduated from University of Oslo, Faculty of law (Cand jur), 1989
Doctor of law (Dr. juris), University of Bergen, Faculty of law, 1998

Employment history

Professor, University of Bergen, Faculty of law, 2006-
Postdoc, University of Bergen, Faculty of law, 2003-2005
Associate professor, University of Bergen, Faculty of law, 1998-2006
Research fellow, University of Bergen, Faculty of law, 1991-1998
Research fellow, University of Oslo, Institute of Women´s Law, 1989-90

Main areas of ongoing research and related activities

Research interests include a broad range of issues related to the welfare state, citizenship, human rights and democracy.

Coordinator of the University of Bergen interdisciplinary research program on Democracy and Rule of Law (2008-2012).

Leader of three interdisciplinary research projects, all funded by the Norwegian Research Council: The NORGLOBAL project (Norway-Tanzania) “Health promotion, dignity and human rights: improvement of maternal health” (2010-2013), examining human rights obligations related to maternal health in Tanzania; “Juridification and social citizenship in the Norwegian welfare state: towards a multidimensional analysis (2011-2014), which includes empirical and normative analysis of juridification processes as they play out in the Norwegian welfare state, and their implications for inclusion of vulnerable groups and their social citizenship; and “Constitution, welfare state and citizenship” (2011-2014), exploring the influence of the Norwegian Constitution on the notion of citizenship and the legal and political interplay between the Constitution and the development of the Norwegian welfare state. All projects have international partners.

Member of the interdisciplinary research project 'Should States Ratify Human Rights Conventions?' (2009-2010), headed by prof. Andreas Føllesdal and prof. Geir Ulfstein (Centre for Advanced Study, Oslo), resulting in the upcoming volume Women’s Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law (Hellum and Aasen eds., Cambridge University Press, 2013).