Home
 • E-mailJorgen.Meyer@uib.no
 • Phone+47 55 58 23 10+47 948 97 606
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

HIS101

HIS203

ARK202

 

Books
 • Meyer, Jørgen Christian. 2017. Palmyrena. Palmyra and the Surrounding Territory from the Roman to the Early Islamic Period. Archaeopress. 220 pages. ISBN: 9781784917074.
 • Meyer, Jørgen Christian; Seland, Eivind Heldaas; Anfinset, Nils. 2016. Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade Between Orient and Occident: Proceedings of the Conference Held in Athens, December 1-3, 2012. Archaeopress. 192 pages. ISBN: 9781784912802.
 • Meyer, Jørgen Christian; Ersland, Geir Atle. 2004. Hvorfor og hvordan skal vi lære historie. Metodisk vejledning. 30 pages. ISBN: 82-05-32897-8.
 • Ersland, Geir Atle; Meyer, Jørgen Christian. 2003. Verden og Norge før 1850. 447 pages. ISBN: 82-05-26620-4.
 • Meyer, Jørgen Christian; Ersland, Geir Atle. 2003. Historie.vgs. Verden og Norge før 1850. 101 pages. ISBN: 82-05-26620-4.
 • Bjørkelo, Anders; Mjeldheim, Leiv; Meyer, Jørgen Christian; Petersen, Tore; Supphellen, Steinar; Bjørgo, Narve; Myking, John Ragnar. 1998. Studiebok.Fjernundervisning i verdenshistorie. 86 pages. ISBN: 82-90992-08-4.
 • Meyer, Jørgen Christian. 1998. Antikkens historie. Høvdingdømme, bystat, imperium. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 82-456-0143-8.
 • Meyer, Jørgen Christian. 1998. Antikkens historie. Høvdingdømme, bystat, imperium. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 82-456-0143-8.
 • Meyer, Jørgen Christian. 1997. Det Nye.
Journal articles
 • Meyer, Jørgen Christian; Seland, Eivind Heldaas. 2016. Palmyra and the trade-route to the Euphrates. ARAM. 28: 497-523.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2015. Vi må forstå suksessen IS. Bergens Tidende.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2013. City and Hinterland. Villages and Estates North of Palmyra. New Perspectives. Studia Palmyrenskie. 12: 269-286.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2011. Det syrisk-norske survey nord for Palmyra, Syria. - De historiske perioder. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 2. 4-19.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2010. Den tabloide verden. Bergens Tidende. Published 2010-06-16.
 • Meyer, Jørgen Christian; Anfinset, Nils. 2010. The Hinterland of Palmyra. Antiquity. 84.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2007. Den som kontrollerer fortiden kontrollerer fremtiden. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2007-08-31.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2006. Propaganda i filmens tidsalder. Øjeblikket : tidsskrift for visuelle kulturer. 45. 37-40.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2006. Det holdningsskabende universitet? Forskerforum. 38: 36-37. Published 2006-10-02.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2006. Ytringsfrihed og demokratiske rettigheder. Bergens Tidende. Published 2006-02-09.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2006. Distriktspolitik eller kvalitetshævning? På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2006-03-02.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2006. Decentralisering - på hvilket niveau? På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2006-03-03.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2006. Det holdningsskabende universitet? På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2006-09-21.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2005. Propaganda i filmens tidsalder. Bergen filmklubb/Cinemateket USF. 1. 108-112.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2000. Rationalitet eller irrationalitet. Varsler og orakler i beslutningsprocesser. Klassisk Forum. 1: 50-59.
 • Meyer, Jørgen Christian. 1999. Den græsk-romerske civilisation og Mellemøstens verden. Den jyske historiker. 86-87: 57-79.
 • Meyer, Jørgen Christian. 1999. Kristen eller bibelsk legitimitet. Bergens Tidende. Published 1999-07-20.
 • Meyer, Jørgen Christian. 1993. Hvorfor blev det Socrates og Caesar, og ikke en Djengis Khan eller en Attila. Historie. 3: 5-28.
Reports and theses
 • Meyer, Jørgen Christian. 2012. Palmyrena. Palmyra and the Surrounding Territory. Joint Syrian-Norwegian Project. Surface Survey North of Palmyra. Jebel Merah. April and May 2011. Report. Historical Period. AHKR, UiB, Bergen. 124 pages.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2009. Palmyrena. Palmyra and the Surrounding Territory. Joint Syrian-Norwegian Project. Surface Survey North of Palmyra April and May 2009. Preliminary Report. Historical Period. AHKR. Universitetet i Bergen, Bergen. 152 pages.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2008. Surface Survey Between Palmyra and Isriye. April 2008. Joint Syrian-Norwegian Project. Preliminary Report. AHKR. University of Bergen, Bergen. 145 pages.
 • Meyer, Jørgen Christian. 1993. Supplementum grunnfag. Ny revidert utgave. [Mangler utgivernavn].
 • Meyer, Jørgen Christian; Ravnå, P. B. 1993. Den forgiftede gave. Pakke i Datastøttet Læring. [Mangler utgivernavn].
Book sections
 • Meyer, Jørgen Christian. 2017. Palmyra: En storby på den syriske tørsteppe. 6, pages 39-47. In:
  • Raja, Rubina. 2017. Palmyra. Ørkenens Perle. 111 pages. ISBN: 9788799964901.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2017. Palmyra: A metropolis in the Syrian Desert. 6, pages 39-47. In:
  • Raja, Rubina. 2017. Palmyra. Pearl of the desert. 111 pages. ISBN: 9788799964918.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2016. Palmyrena. Settlements, Forts and Nomadic Networks. 7, pages 86-102. In:
  • Raja, Rubina; Kropp, Andreas. 2016. The World of Palmyra. 246 pages. ISBN: 9788773043974.
 • Meyer, Jørgen Christian; Anfinset, Nils; Schou, Torbjørn Preus. 2016. Palmyrena. The Northern Hinterland of Palmyra (Homs). 81, pages 355-358. In:
  • Kanjou, Youssef; Tsuneki, Akira. 2016. A History of Syria in One Hundred Sites. Archaeopress. 452 pages. ISBN: 9781784913816.
 • Meyer, Jørgen Christian; Seland, Eivind Heldaas; Anfinset, Nils. 2016. Palmyrena. Introduction. Introduction, pages iii-v. In:
  • Meyer, Jørgen Christian; Seland, Eivind Heldaas; Anfinset, Nils. 2016. Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade Between Orient and Occident: Proceedings of the Conference Held in Athens, December 1-3, 2012. Archaeopress. 192 pages. ISBN: 9781784912802.
 • Meyer, Jørgen Christian; Iddeng, Jon Wikene. 2015. Palmyra. Palmyra. In:
  • Godal, Anne Marit. 2015. Store norske leksikon (snl.no 2015). Store norske leksikon AS. 160000 pages.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2014. Palmyra, Archaeology of. Palmyra, pages 5785-5791. In:
  • Smith, Claire M. 2014. Encyclopedia of Global Archaeology. Springer. 7500 pages. ISBN: 978-1-4419-0466-9.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2014. Palmyra, Archaeology of. 1127, pages 5785-5791. In:
  • Smith, Claire M. 2014. Encyclopedia of Global Archaeology. Springer. 7500 pages. ISBN: 978-1-4419-0466-9.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2009. Imperium Romanum i eftertiden. 2, pages 32-55. In:
  • Skoie, Mathilde; Vestrheim, Gjert. 2009. Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget. 339 pages. ISBN: 978-82-15-01482-1.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2008. Hellas og Midtøstens verden i bronze- og jernalder. Et satellit-perspektiv. Kapitel 5, pages 55-76. In:
  • Iddeng, Jon. 2008. Fra Palass til Polis. Den greske verden mellom bronsealdersivilisasjoner og bystatskultur. Novus Forlag. 301 pages. ISBN: 978-82-7099-497-7.
 • Bjørkelo, Anders; Meyer, Jørgen Christian; Seland, Eivind Heldaas. 2007. Definite places, translocal exchange. Introduksjon, pages 3-7. In:
  • Seland, Eivind Heldaas. 2007. The Indian Ocean in the Ancient Period: Definite Places, translocal exchange. Archaeopress. 93 pages. ISBN: 978-1-4073-0009-2.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2007. Roman coins as a source for Roman trading activities in the Indian Ocean. 6, pages 59-68. In:
  • Seland, Eivind Heldaas. 2007. The Indian Ocean in the Ancient Period: Definite Places, translocal exchange. Archaeopress. 93 pages. ISBN: 978-1-4073-0009-2.
 • Seland, Eivind Heldaas; Bjørkelo, Anders; Meyer, Jørgen Christian. 2007. Definite places, translocal exchange - an introduction. Introduksjon, pages 3-8. In:
  • Seland, Eivind Heldaas. 2007. The Indian Ocean in the Ancient Period: Definite Places, translocal exchange. Archaeopress. 93 pages. ISBN: 978-1-4073-0009-2.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2006. What Have the Romans ever Done for Us? How to Win Wars and also the Peace. 10, pages 133-150. In:
  • Bekker-Nielsen, Tønnes. 2006. Rome and the Black Sea Region. Domination, Romanisation, Resistance. Aarhus Universitetsforlag. 183 pages. ISBN: 978-87-7934-174-6.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2006. Trade in Bronze Age and Iron Age Empires, A Comparison. 5, pages 89-106. In:
  • Bang, Peter F.; Ikeguchi, Mamoru; Ziche, Hartmut G. 2006. Ancient Economies Modern Methodologies. Archaeology, comparative history, models and institutions. 280 pages. ISBN: 88-7228-488-0.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2004. Woman's Life In Classical Athens. In the Shadow of North West Europe or in the Light from Istanbul. 2, pages 19-49. In:
  • Mæhle, Ingvar Brandvik; Okkenhaug, Inger Marie. 2004. Women and Religion in the Middle East and the Mediterranean. Universitetsforlaget. 170 pages. ISBN: 82-7477-158-3.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2003. Assyrisk militarisme og terror. 19-29. In:
  • Iddeng, Jon W. 2003. Antikke samfunn i krig og fred. Festskrift til Johan Henrik Schreiner. ISBN: 82-7099-378-6.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2002. Omens, Prophecies and Oracles in Ancient Decision-Making. 173-184. In:
  • Ascani, Karen; Gabrielsen, Vincent; Kvist, Kirsten; Rasmussen, Anders Holm. 2002. Ancient History Matters. Studies Presented to Jens Erik Skydsgaard on His Seventieth Birthday. ISBN: 88-8265-190-8.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2000. Socialantropologi og komparativ metode. 229-253. In:
  • Iddeng, Jon W. 2000. Ad fontes. Antikkvitenskap, kildebehandling og metode. ISBN: 82-995587-0-0.
 • Meyer, Jørgen Christian. 2000. Socialantropologi og komparativ metode. In:
  • Iddeng, Jon W. 2000. Ad Fontes. Antikkvitenskap, kildebehandling og metode. ISBN: 82-995587-0-0.
 • Meyer, Jørgen Christian. 1999. For at være på den sikre side. 39-40. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Klassisk Arkøologi. Aarhus Universitet 1949-1999. De første 50 år.
 • Meyer, Jørgen Christian. 1998. Antikken. 53-58. In:
  • Bjørgo, Narve; Bjørkelo, Anders; Myking, John Ragnar. 1998. Studiebok. Fjernundervisning i verdshistorie. ISBN: 82-90992-08-4.
 • Meyer, Jørgen Christian; Bekker-Nielsen, Tønnes; Mæhle, Ingvar Brandvik. 1998. Antikkens historie. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1998. Antikkens historie. Cappelen Damm Akademisk.
 • Meyer, Jørgen Christian. 1997. Middelhavet- Centrum eller periferi? 1-12. In:
  • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Meyer, Jørgen Christian. 1993. En reise til Afrika. 97-108. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Cappelens kvinnehistorie.
 • Meyer, Jørgen Christian. 1992. Kvinner fra urtid til nåtid. kap. 1-6. In:
  • Blom, Ida. 1992. Cappelens kvinnehistorie.
 • Meyer, Jørgen Christian. 1992. Kvinder fra urtid til nutid. (dansk utg.). kap. 1-6. In:
  • Blom, Ida. 1992. Cappelens kvinnehistorie.

More information in national current research information system (CRIStin)

City and Hinterland. Villages and estates north of Palmyra. New Perspectives. Studia Palmyrenski 12, 2013. 269-286.

Roman Coins as a Source for Roman Trading Activities in the Indian Ocean. In E.H. Seland, E.H. (ed.) Definite places, translocal exchange , (BAR International Series). 59-69. Oxford. 2007.

What have the Romans ever done for us? How to Win Wars and also the Peace. In Tønnes Bekker-Nielsen (ed.), Rome and the Black Sea Region. Domination, Romanisation, Resistance (Black Sea Studies, 8). 133-151, Aarhus, 2006

Trade in Bronze Age and Iron Age Empires. In P. F. Bang, Mamoru Ikeguchi and Hartmut G. Ziche, (eds.) Ancient Economies, Modern Methodologies. Archaeology, comparative history, models and institutions. 89-106. Bari 2006.

Women in Classical Athens - In the shadow of North-West Europe or in the Light from Istanbul. In Ingvar B. Mæhle and Inger Marie Okkenhaug (eds.) Women and Religion in the Middle East and the Mediterranean, 19-48. Oslo 2004.

Omens, Prophecies, and Oracles in Ancient Decisionmaking. In K. Ascani, V. Gabrielsen, K. Kvist, A.H. Rasmussen (eds.), Ancient History Matters (Studies Presented to Jens Erik Skydsgaard on His Seventieth Birthday), 173-184. Roma 2002.

From a Turkish Village to Republican Rome. Ideology, Mentality and Control. In W. Eder (ed.), Staat und Staatlichkeit in der frhhen römischen Republik, 258-277, Stuttgart. 1990.

Archaic Greece, a Case of Ancient Modernization. In Christiansen E. & E. Hallager (eds.), Studies in Ancient History and Numismatics. Homage volume to R. Thomsen, Aarhus 1988.

Pre-Republican Rome. An Analysis of the Cultural and Chronological Relations 1000-500 B.C. (Analecta Romana Instituti Danici, supplementum XI. Roma). Odense 1983.

 

 • Trade, migration and cultural change in the Indian Ocean (The Norwegian Research Council). 2001-2004. (Norwegian Research Council).
 • Palmyrena. City, Hinterland and Caravan Trade between the Orient and Occident, (Norwegian Research Council). A joint Syrian Norwegian project. 2009-2012. Head of the project. Responsible for the relations between Palmyra and the hinterland in the Roman period.http://www.hist.uib.no/antikk/Dias/Palmyrenax.htm

 

Fields of competence