Home
Click
Kai A. Olsen's picture

Kai A. Olsen

Adjunct Professor
 • E-mailKai.Olsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 41 94
 • Visitor Address
  HIB - Thormøhlensgt. 55
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Books
 • Olsen, Kai A. 2012. How information technology is conquering the world : workplace, private life, and society. Rowman & Littlefield Publishers. 654 pages. ISBN: 978-0-8108-8720-6.
 • Olsen, Kai. 2005. The Internet, The Web, and eBusiness: Formalizing Applications for the Real World. Scarecrow Press. 432 pages. ISBN: 0-8108-5167-9.
 • Olsen, Kai A. 2005. The Internet, the Web, and eBusiness : formalizing applications for the real world. Scarecrow Press. 401 pages. ISBN: 0810851679.
Journal articles
 • Haugen, Kjetil K.; Olsen, Kai A. 2016. Fusjon med NHH? Romsdals Budstikke.. Published 2016-02-20.
 • Haugen, Kjetil K.; Olsen, Kai A. 2016. Kan Høgskolen i Molde komme til Bergen og NHH? På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. Published 2016-03-04.
 • Haugen, Kjetil K.; Olsen, Kai A. 2016. Fusjon med NHH? Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde. Published 2016-02-18.
 • Haugen, Kjetil K.; Olsen, Kai A. 2016. Logistikkmiljøet i Molde vil ikke til NTNU! Universitetsavisa. Published 2016-03-10.
 • Olsen, Kai A. 2016. Ka ska eg bli? Bergens Tidende. Published 2016-03-31.
 • Olsen, Kai A. 2016. Hvor går (står) Høgskolen i Molde? Romsdals Budstikke.. 23. Published 2016-02-11.
 • Olsen, Kai A. 2016. Det er bare én løsning : vi må se på fusjonspartnere. Romsdals Budstikke.. Published 2016-02-09.
 • Olsen, Kai A. 2016. Trenger kjernejournalen å flagge at pasienten er skilt? : når personlige data innhentes og gjøres tilgjengelig for mange, må de være relevante. Tidsskrift for Den norske legeforening. 136: 17.
 • Olsen, Kai A. 2016. Glem førerløse biler : glem førerløse biler på norske veier : Googles bil blir like hjelpeløs som Googles oversetter : trafikk og språk er ikke sjakk. Dagens næringsliv. 29. Published 2016-01-29.
 • Olsen, Kai A. 2016. Baksiden av medaljen. Dagens næringsliv. 51. Published 2016-04-05.
 • Olsen, Kai A. 2016. Manglende ambisjoner gir svake resultater. Romsdals Budstikke.. Published 2016-02-17.
 • Olsen, Kai A. 2016. Campus Molde. Romsdals Budstikke.. Published 2016-04-08.
 • Olsen, Kai A. 2016. Høgskolen i Molde i fusjon : sesong 2 episode 2. Romsdals Budstikke.. Published 2016-04-22.
 • Olsen, Kai A. 2016. Har data noen verdi? : hvordan trekke kunnskap ut av data? Sunnmørsposten. 14-15. Published 2016-05-09.
 • Olsen, Kai A. 2016. Styrevedtaket om NTNU-fusjon en ulykke for Høgskolen i Molde. Universitetsavisa. Published 2016-04-09.
 • Olsen, Kai A.; Halse, Lise Lillebrygfjeld. 2016. Hvor havner Høgskolen i Molde? Romsdals Budstikke.. 47. Published 2016-03-30.
 • Feld, Lars P.; Olsen, Kai A. 2015. Brauchen wir noch Bargeld? Mitbestimmung. Juli/august.
 • Olsen, Kai A. 2015. NTNU eller alene? Romsdals Budstikke.. 226. Published 2015-05-21.
 • Olsen, Kai A. 2015. NTNU eller alene? Sunnmørsposten. 133: 20-21. Published 2015-05-12.
 • Olsen, Kai A. 2015. Har industrien i fylket en framtid? Romsdals Budstikke.. 226: 27-27. Published 2015-04-10.
 • Olsen, Kai A. 2015. Norge blir kontantfritt. Dagens næringsliv. 226: 24-24. Published 2015-05-23.
 • Olsen, Kai A. 2015. Gammel i en datatid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 156: 13-13. Published 2015-02-24.
 • Olsen, Kai A. 2015. Gammel i en datatid. Romsdals Budstikke.. 226: 39-39. Published 2015-02-28.
 • Olsen, Kai A. 2015. Fusjoner uten logikk. Forskerforum. Published 2015-11-11.
 • Olsen, Kai A. 2015. Må "digitalisere" regelverket. Dagens næringsliv. 226: 32-32. Published 2015-02-24.
 • Olsen, Kai A. 2015. Har industrien i fylket en framtid? Sunnmørsposten. 18-19. Published 2015-04-17.
 • Olsen, Kai A. 2015. Digital kompetanse. Romsdals Budstikke.. 39. Published 2015-10-28.
 • Olsen, Kai A. 2015. Fri meg fra kontanter. Bergens Tidende. 40-41. Published 2015-05-21.
 • Olsen, Kai A. 2015. Takk for at du flyr Widerøe. Dagens næringsliv. 226: 23-23. Published 2015-06-22.
 • Olsen, Kai A. 2015. Har industrien i fylket en framtid? Tidens Krav. 227: 8-9. Published 2015-04-12.
 • Olsen, Kai A. 2015. Personvern for hvem? Dagens næringsliv. 226: 25-25. Published 2015-07-18.
 • Olsen, Kai A. 2015. Hjelpeløs uten tallforståelse. Bergens Tidende. 32-33. Published 2015-07-16.
 • Olsen, Kai A. 2015. Har avisene misforstått ny teknologi? Dagens næringsliv. 226: 39-39. Published 2015-07-16.
 • Olsen, Kai A. 2015. Lekser gjør deg selvstendig : ved å gjøre lekser lærer elevene å organisere eget arbeid : det kommer godt med senere i livet. Bergens Tidende. Published 2015-12-05.
 • Olsen, Kai A. 2015. Din personlige venn, algoritmen. nrk.no/ytring. Published 2015-08-29.
 • Olsen, Kai A. 2015. Absurd deling av publikasjonspoeng. Forskerforum. 43-43. Published 2015-02-04.
 • Olsen, Kai A. 2015. Er forelesningen død? Dagens næringsliv. 226: 24-24. Published 2015-08-06.
 • Olsen, Kai A. 2015. Blind klagesensur - fra C til F. universitas.no. Published 2015-01-16.
 • Olsen, Kai A. 2015. Product descriptions as programs : a case study. NIK: Norsk Informatikkonferanse. NIK 2015. 13 pages.
 • Olsen, Kai A.; Haugen, Kjetil K. 2015. Hvor går høyskolene? : en får ikke sterkere fagmiljøer ved å lage nye overbygninger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2015-06-01.
 • Olsen, Kai A.; Jörnsten, Kurt. 2015. Et blindt byråkrati. Bergens Tidende. 42-42. Published 2015-04-07.
 • Olsen, Kai A. 2014. Hvordan bli kvitt taperstempelet : økt stipend til flinke studenter og vitnemål kun til de med C i snitt eller over : det er hva som skal til for å få mer kvalitet på utdanninga. Universitas. 23. Published 2014-02-05.
 • Olsen, Kai A. 2014. Ikke i studentenes interesser. Dagens næringsliv. 225: 26-26. Published 2014-02-03.
 • Olsen, Kai A. 2014. Låst i papirets byråkrati. Bergens Tidende. Published 2014-09-30.
 • Olsen, Kai A. 2014. Høyere utdanning. Sunnmørsposten. 132: 6-7. Published 2014-10-06.
 • Olsen, Kai A. 2014. All grunn til bekymring. Dagens næringsliv. 225: 30-30. Published 2014-04-14.
 • Olsen, Kai A. 2014. Syv nye punkter. Dagens næringsliv. 225: 34-34. Published 2014-01-25.
 • Olsen, Kai A. 2014. Hu hei, hvor det går uten sjåfør. Bergens Tidende. 14-15. Published 2014-11-23.
 • Olsen, Kai A. 2014. Forskningsdrevet møbelfabrikk i Angvik. Skipsrevyen. 1.
 • Olsen, Kai A.; Svenning, Geir Arne. 2014. IT som konkurransefaktor for mindre bedrifter. Sunnmørsposten. 8-9. Published 2014-05-21.
 • Olsen, Kai A.; Svenning, Geir Arne. 2014. Ta neste skritt med IT. Sunnmørsposten. 132: 22-23. Published 2014-10-23.
 • Olsen, Kai A.; Svenning, Geir Arne. 2014. Shipnor - en forskningsbedrift. Romsdals Budstikke.. 225: 29-29. Published 2014-06-06.
 • Olsen, Kai A.; Svenning, Geir Arne. 2014. Ta neste skritt med IT. Romsdals Budstikke.. 225: 34-34. Published 2014-10-23.
 • Olsen, Kai A.; Svenning, Geir Arne. 2014. Små grep - store fortrinn. Dagens næringsliv. 225: 41-41. Published 2014-06-06.
 • Olsen, Kai A. 2013. Tapt bakkekontakt – høyskolen i Møre og Romsdal. Sunnmørsposten. 130: 6-7. Published 2013-04-06.
 • Olsen, Kai A. 2013. F til Fylkestinget. Romsdals Budstikke.. 224: 23-23. Published 2013-05-06.
 • Olsen, Kai A. 2013. Ikke alle bør ta høyere utdanning. www.nrk.no/ytring. Published 2013-11-27.
 • Olsen, Kai A. 2013. Det besværlige Distriktslandet. Dagens næringsliv. 224: 38-38. Published 2013-04-24.
 • Olsen, Kai A. 2013. K. A. Olsen svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. 133: 133-134. doi: 10.4045/tidsskr.12.1474
 • Malizia, Alessio; Olsen, Kai A. 2012. Toward a new search paradigm - can we learn from ants? Computer. 45: 89-91. doi: 10.1109/MC.2012.182
 • Olsen, Kai A. 2012. Kunnskapsdepartementet fusker. Dagens næringsliv. 123: 35-35. Published 2012-06-06.
 • Olsen, Kai A. 2012. Ikke sats på snarveier. Dagens næringsliv. 123: 32-32. Published 2012-06-22.
 • Olsen, Kai A. 2012. Lukkede universiteter. Dagens næringsliv. 123: 42-42. Published 2012-12-09.
 • Olsen, Kai A. 2012. Skal lønn gis etter bosted? Dagens næringsliv. 123: 30-30. Published 2012-03-28.
 • Olsen, Kai A. 2012. Trenger vi Universitetsbiblioteket? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 153: 2-2. Published 2012-08-13.
 • Olsen, Kai A. 2012. Trenger vi Universitetsbiblioteket? Morgenbladet. 20-20. Published 2012-09-21.
 • Olsen, Kai A. 2012. Ubehagelig kontroll. Dagens næringsliv. 123: 26-26. Published 2012-04-16.
 • Olsen, Kai A. 2012. Ingen kontroll - ingen kvalitet? Dagens næringsliv. 123: 32-32. Published 2012-12-19.
 • Olsen, Kai A. 2012. Trenger vi Universitetsbiblioteket. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. Published 2012-08-17.
 • Olsen, Kai A. 2012. Feil poengfordeling. Forskerforum. 44: 38.
 • Olsen, Kai A. 2012. A smart proofreader for all natural languages : achieving semantic understanding by majority vote. ISRN Artificial Intelligence. 2012: 1-6. doi: 10.5402/2012/918362
 • Olsen, Kai A. 2012. Når kunnskapsdepartementet manipulerer data. Nytt Norsk Tidsskrift. 2. 209-216.
 • Olsen, Kai A. 2012. Svekket personvern med e-resept. Tidsskrift for Den norske legeforening. 132: 2363. doi: 10.4045/tidsskr.12.1156
 • Olsen, Kai A. 2012. Rå regnekraft. Dagens næringsliv. 06.07.2012. 27-27.
 • Olsen, Kai A.; Malizia, Alessio. 2012. Invisible stable interfaces. Interfaces Magazine. 92. 5-7.
 • Olsen, Kai A.; Malizia, Alessio. 2012. Interfaces for the ordinary user : can we hide too much? Communications of the ACM. 55: 38-40. doi: 10.1145/2063176.2063192
 • Olsen, Kai A.; Nordhaug, Hans Fredrik. 2012. Internet elections: unsafe in any home? Communications of the ACM. 55: 36-38. doi: 10.1145/2240236.2240251
 • Malizia, Alessio; Olsen, Kai A. 2011. Has Everything Been Invented? On Software Development and the Future of Apps. Computer. 44: 112-111. doi: 10.1109/MC.2011.282
 • Morris, Chris; Olsen, Kai A. 2011. Democracy and technology. Computer. 44: 106-108. doi: 10.1109/MC.2011.107
 • Olsen, Kai A. 2011. Alle ble lurt i falskt e-valg. Teknisk Ukeblad. 31. 20-21. Published 2011-09-29.
 • Olsen, Kai A. 2011. Slik kan de hacke evalget. ComputerWorld Norge. 30.09.2011.
 • Olsen, Kai A. 2011. Lett å jukse med nettvalg. Dagsavisen. 126: 14-14. Published 2011-10-29.
 • Olsen, Kai A. 2011. Sår tvil om e-valg. ComputerWorld Norge. 32. 38-38. Published 2011-10-07.
 • Olsen, Kai A. 2011. Studentenes viktige valg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 255. Published 2011-04-08.
 • Olsen, Kai A. 2011. Avkrefter myter? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 03.10.2011. 5-5.
 • Olsen, Kai A. 2011. Programmed politeness. Computer. 44: 108-106. doi: 10.1109/MC.2011.217
 • Olsen, Kai A. 2011. Karakterer og frafall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 255. Published 2011-03-03.
 • Olsen, Kai A. 2011. Sedler eller bits? Dagens næringsliv. 122. Published 2011-03-02.
 • Olsen, Kai A. 2011. Er staten kjip? Forskerforum. 44: 36-37.
 • Olsen, Kai A. 2011. Kan Aasland dokumentere sine tall? Bergens Tidende. 01.06.2011. 35-35.
 • Olsen, Kai A. 2011. Følg meg hjem! Bergens Tidende. 144: 28-28.
 • Olsen, Kai A. 2011. Tora Aasland kan ikke regne. Bergens Tidende. 26.05.2011.
 • Olsen, Kai A. 2011. Kunnskapsjuks. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 255. Published 2011-05-20.
 • Olsen, Kai A. 2011. Kjøp og salg av stemmer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 152: 5-5.
 • Olsen, Kai A. 2011. Kreativ regning. Dagens næringsliv. 122. Published 2011-06-18.
 • Olsen, Kai A. 2011. Tøvete tall - fusk eller inkompetanse? Dagens næringsliv. 122. Published 2011-06-24.
 • Olsen, Kai A. 2011. Skyver utgiftene på bilistene. Bergens Tidende. 144: 29-29.
 • Olsen, Kai A. 2011. Moderne IT-løsninger takler byråkratiet. Romsdals Budstikke.. 169: 31-31.
 • Olsen, Kai A. 2011. Større frafall ved åpne studier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 255.
 • Olsen, Kai A. 2011. Mestrer ikke prosentregning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 255. Published 2011-04-14.
 • Olsen, Kai A. 2011. Er elektroniske valg trygge? Sunnmørsposten. 25.08.2011.
 • Olsen, Kai A. 2011. Rene taperfabrikker. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 255.
 • Olsen, Kai A. 2011. IT mot byråkrati. Bergens Tidende. 144.
 • Olsen, Kai A.; Fagerlie, Erling. 2011. Adaptive systems - a case for calculating estimated time of arrival. IEEE potentials. 30: 15-17. doi: 10.1109/MPOT.2011.940643
 • Olsen, Kai A.; Haugen, Kjetil Kåre. 2011. Profesjonell ledelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 26.08.2011. 3-3.
 • Olsen, Kai A.; Indredavik, Bård. 2011. A proofreading tool using brute force techniques. IEEE potentials. 30: 18-22. doi: 10.1109/MPOT.2011.940378
 • Olsen, Kai A.; Malizia, Alessio. 2011. Automated personal assistants. Computer. 44: 112-110, 111.
 • Olsen, Kai A.; Nordhaug, Hans Fredrik. 2011. En fare for demokratiet? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 29.09.2011.
 • Olsen, Kai A.; Staalesen, Kjetil. 2011. Det kontantløse samfunnet kommer. Dagbladet. 11.10.2011. 50-50.
 • Olsen, Kai A.; Staalesen, Kjetil. 2011. Kontantfri framtid. Trønder-avisa. 18.10.2011. 31-31.
 • Olsen, Kai A. 2010. Min iPad. Bergens Tidende. 31.07.2010. Published 2010-07-31.
 • Olsen, Kai A. 2010. Mye arbeid igjen før nettsidene er bra. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 29.06.201. Published 2010-06-29.
 • Olsen, Kai A. 2010. Hvordan går det med Høgskolene? Sunnmørsposten. Published 2010-09-06.
 • Olsen, Kai A. 2010. Velkommen i den norske klubben. Bergens Tidende. 143: 39-39. Published 2010-06-17.
 • Olsen, Kai A. 2010. Hvem skaper verdiene? Bergens Tidende. 143: 23-23. Published 2010-08-13.
 • Olsen, Kai A. 2010. Derfor blir forskerne avkledd av Eia. Bergens Tidende. 143: 23-23. Published 2010-04-19.
 • Olsen, Kai A. 2010. Nok universiteter? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 254: 4-4. Published 2010-02-15.
 • Olsen, Kai A. 2010. Late studenter? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 254: 3-3. Published 2010-03-29.
 • Olsen, Kai A. 2010. Når alle blir like. Dagens næringsliv. 121: 40-40. Published 2010-09-24.
 • Olsen, Kai A. 2010. Kan vi bestille skip på Internett? Romsdals Budstikke.. Published 2010-06-05.
 • Olsen, Kai A. 2010. En høgskole for Møre og Romsdal? Sunnmørsposten. 128. Published 2010-01-20.
 • Olsen, Kai A. 2010. Hvor går høgskolene? Sunnmørsposten. 128. Published 2010-09-06.
 • Olsen, Kai A. 2010. Samme jobben som tidligere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 254: 4-4. Published 2010-02-24.
 • Olsen, Kai A. 2010. Er i verdensteten på nett. Romsdals Budstikke.. 168. Published 2010-06-08.
 • Olsen, Kai A. 2010. Universitetets nettsider. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. 20.12.2010. Published 2010-12-20.
 • Olsen, Kai A. 2010. Late studenter. Dagbladet. Published 2010-10-10.
 • Olsen, Kai A. 2010. Kvalitetsopprykk? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 254: 5-5. Published 2010-05-10.
 • Olsen, Kai A. 2010. Er norske studenter late? Dagbladet. 10.10.2010. 36-36. Published 2010-10-10.
 • Olsen, Kai A. 2010. Skipsinnredning på Internett? Skipsrevyen. 40: 15-15. Published 2010-07-15.
 • Olsen, Kai A. 2010. Computing a Better World. Computer. 43: 96-95. doi: 10.1109/MC.2010.99
 • Olsen, Kai A. 2010. Monstertabbe. Bergens Tidende. 143: 32-32. Published 2010-12-24.
 • Olsen, Kai A. 2010. Fra steintavler til mediebrett. Dagens næringsliv. 121: 78-78. Published 2010-11-25.
 • Olsen, Kai A. 2010. Når kommer båten fram? Et datasystem som beregner nøyaktige ankomsttider. Skipsrevyen. 40: 16-16. Published 2010-07-15.
 • Olsen, Kai A.; Indredavik, Bård. 2010. A semantic parser and proofreading tool for all languages based on a text repository. NIK: Norsk Informatikkonferanse. 66-76.
 • Olsen, Kai A.; Malizia, Alessio. 2010. Following virtual trails. IEEE potentials. 29: 24-28. doi: 10.1109/MPOT.2009.935629
 • Olsen, Kai A. 2009. Forstå nettet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 150: 18-18.
 • Olsen, Kai A. 2009. Studier á la Nille. Bergens Tidende. 142.
 • Olsen, Kai A. 2009. Papiravisen er død - leve papiravisen! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 150: 5-5. Published 2009-02-22.
 • Olsen, Kai A. 2009. Framtidens aviser kommer ikke på papir. Romsdals Budstikke.. 167: 49-49.
 • Olsen, Kai A. 2009. In-house programming is not passe: Automating originality. Computer. 42: 114-116.
 • Olsen, Kai A. 2009. Hanssen og Snåsamannen. VG : Verdens gang. 22.02.2009. 39-39. Published 2009-02-02.
 • Olsen, Kai A. 2009. Digitale lærmidler fra fylkeskommunen. Sunnmørsposten. 127: 2-2.
 • Olsen, Kai A. 2009. Helseministeren, Snåsamannen og en Blogg. Romerikes Blad. 10.02.2009.
 • Olsen, Kai A. 2008. IT doesnt' matter. Romsdals Budstikke.. 166: 34-34.
 • Olsen, Kai A. 2008. Skoletaperen Norge. MARG. 1. 6-10.
 • Olsen, Kai A. 2008. Når databrukeren gjør feil. Lov & Data. 94: 6-7.
 • Olsen, Kai A. 2008. Vår industriframtid. Sunnmørsposten. 126.
 • Olsen, Kai A. 2008. Når databrukeren gjør feil. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 149: 30-30.
 • Olsen, Kai A. 2008. The $100,000 keying error. Computer. 41: 108-107.
 • Olsen, Kai A.; Williams, James G. 2008. Developing a Telecommunication Operation Support Systems (OSS): The Impact of a Change in Network Technology. International Journal of Business Data Communications and Networking. 4: 30-51.
 • Olsen, Kai A. 2007. Datatrøbbel. Dagbladet. 31.03.2007. 59-59.
 • Olsen, Kai A. 2007. AIS systemer. Skipsrevyen. 27: 22-23.
 • Olsen, Kai A. 2007. Høgskolenes nye datasystem - en uformell evaluering. Forskerforum. 39: 34-35.
 • Olsen, Kai A.; Hjelle, Harald Martin. 2007. Den siste sjåfør. Bergens Tidende. 141.
 • Olsen, Kai A.; Hjelle, Harald Martin. 2007. Smarte biler som klarer seg selv. Samferdsel. 46: 20-21.
 • Olsen, Kai A.; Sætre, Per. 2007. IT for niche companies: is an ERP system the solution? Information Systems Journal. 17: 37-58. doi: 10.1111/j.1365-2575.2006.00229.x
 • Olsen, Kai A.; Sætre, Per. 2007. ERP for SMEs - is proprietary software an alternative? Business Process Management Journal. 13: 379-389.
 • Olsen, Kai; Bellucci, Andrea. 2007. Computer intelligence equals formalization. IEEE potentials. 26: 16-19.
 • Olsen, Kai A. 2006. Late studenter og Sokrates. Romsdals Budstikke.. 164.
 • Olsen, Kai A. 2006. Karakterer for eliteuniversitetet. Vårt land. 62.
 • Olsen, Kai A. 2006. Fårete om krav. Universitas. 01.03.2006.
 • Olsen, Kai A. 2006. Åpne dører til høyere utdanning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 147.
 • Olsen, Kai A. 2006. Realfag og hornmusikk. Dagbladet. 138: 54-54.
 • Olsen, Kai A. 2006. Late studenter. Dagbladet. 138: 54-54.
 • Olsen, Kai A. 2006. Hadde Sokrates rett? Klassekampen. 28.
 • Olsen, Kai A. 2006. 7 råd til utdannelsessøkere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 147: 4-4.
 • Olsen, Kai A. 2006. Late studenter. Bergens Tidende. 139: 26-26.
 • Olsen, Kai A. 2006. Studier uten krav. Bergens Tidende. 139: 56-56.
 • Olsen, Kai A. 2006. Ikke skolepenger. Universitas. 22.02.2006.
 • Olsen, Kai A. 2006. Late studenter? Nationen. 94.
 • Olsen, Kai A. 2006. Gratis lærebøker - må de koste så mye? Utdanning. 28.04.2006.
 • Olsen, Kai A. 2006. 2=0 i videregående skole. Bergens Tidende. 139: 64-64.
 • Olsen, Kai A. 2006. Computer intelligence and formalization. Computer. 39: 116-+114-115.
 • Olsen, Kai A.; Williams, J. G. 2006. Developing a Telecommunication Operation Support Systems (OSS): The impact of a Change in Network Technology. Journal of Cases on Information Technology. 8: 35-54.
 • Nonås, Sigrid Lise; Olsen, Kai. 2005. Optimal and heuristic solutions for a scheduling problem arising in a foundry. Computers & Operations Research. 32: 2351-2382.
 • Olsen, Kai A. 2005. Styrt fri forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 146: 3-3.
 • Olsen, Kai A. 2005. Hvem er naiv? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 146: 3-3.
 • Olsen, Kai A. 2005. Kvalitet i høyere utdannelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 146: 4-4.
 • Olsen, Kai A. 2005. Flukten fra nyttige realfag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 146: 4-4.
 • Olsen, Kai A. 2005. Skal alle få prøve seg? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 146: 3-3.
 • Olsen, Kai A. 2005. Personvern og naivitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 146: 5-5.
Reports and theses
 • Olsen, Kai A. 2015. Et kontantfritt reiseliv : Norge blir kontantfritt. NHO Reiseliv, Molde/Oslo. 31 pages.
 • Olsen, Kai A.; Staalesen, Kjetil. 2013. Et kontantfritt reiseliv : Konsekvensutredning. NHO Reiseliv, Molde/Oslo. 33 pages.
 • Olsen, Kai A.; Staalesen, Kjetil. 2011. Et kontantfritt Norge innen 10 år. Kai A. Olsen og Kjetil Staalesen, Molde, Oslo. 33 pages.
 • Olsen, Kai A. 2008. Inntasting i nettbank : om brukergrensesnitt. Data fra et laboratorieeksperiment. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2008:5. Høgskolen i Molde, Molde. 28 pages.
 • Olsen, Kai A. 2006. Skal alle få forsøke seg? : om kvalitet i høyere utdanning, med fokus på realfag. Civita - Senter for næringsliv og samfunn, Oslo. 30 pages.
Book sections
 • Olsen, Kai A.; Svenning, Geir Arne. 2015. Lokal utvikling av IT i små og mellomstore bedrifter. Kapittel, pages 255-270. In:
  • Strand, Øivind; Nesset, Erik; Yndestad, Harald. 2015. Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014. Forlag1. 398 pages. ISBN: 978-82-8285-087-2.
 • Olsen, Kai A. 2014. Kan vi lage gode brukeropplevelser i Norge? Kapittel, pages 299-320. In:
  • Amdam, Jørgen; Helgesen, Øyvind; Sæther, Knut-Willy. 2014. Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013. Forlag1. 435 pages. ISBN: 978-82-8285-078-0.
 • Olsen, Kai A.; Malizia, Alessio; Onorati, Teresa. 2012. A personal assistant – a push system to offer relevant information with a minimum of input. Kapittel, pages 269-272. In:
  • Aalberg, Trond. 2012. Norsk informatikkonferanse NIK 2012; Universitetet i Nordland 19 – 21 november 2012. Akademika forlag. 276 pages. ISBN: 978-82-321-0013-2.
 • Olsen, Kai A. 2011. In-house programming : an option for small and medium sized niche companies. Article, pages 183-194. In:
  • Bjørndalen, John Markus; Bongo, Lars Ailo; Haugland, Dag; Hjelmås, Erik; Løkketangen, Arne; Møller-Pedersen, Birger; Prinz, Andreas; Runde, Ragnhild Kobro; Sandnes, Frode Eika; Aalberg, Trond. 2011. Norsk Informatikkonferanse NIK 2011. Tapir Akademisk Forlag. 262 pages. ISBN: 978-82-519-2843-4.
 • Olsen, Kai A. 2010. Two cases of bad Web usability: banking and employee self service. artikkel, pages 288-297. In:
  • Sandnes, Frode Eika; Lunde, Magne; Tollefsen, Morten; Hauge, Aud Marie; Øverby, Erlend; Bryn, Rudolph. 2010. Proceedings of Unitech 2010 - International Conference on Universal Technologies. Tapir Akademisk Forlag. 230 pages. ISBN: 978-82-519-2546-4.
 • Olsen, Kai A. 2009. Informatikkfaget – vekst og fall. Artikkel, pages 109-120. In:
  • Bjørndalen, John Markus; Haugland, Dag; Hjelmås, Erik; Løkketangen, Arne; Møller-Pedersen, Birger; Prinz, Andreas; Kobro Runde, Ragnhild; Sandnes, Frode Eika; Aalberg, Trond. 2009. Norsk informatikkonferanse : NIK 2009 : Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU, 23.-25. november 2009. Tapir Akademisk Forlag. 170 pages. ISBN: 978-82-519-2491-7.
 • Olsen, Kai A.; Williams, James G. 2009. Developing a telecommunication Operation Support Systems (OSS) : the impact of a change in network technology. Artikkel, pages 301-320. In:
  • 2009. Connectivity and knowledge management in virtual organizations : networking and developing interactive communications / Cesar Camison ... [et al.] (eds.). Information Science Reference. 20 pages.
 • Olsen, Kai A. 2008. Consumer errors in internet banking. KAPITTEL, pages 107-116. In:
  • Prinz, Andreas. 2008. Norsk informatikkonferanse NIK 2008. Tapir Akademisk Forlag. 152 pages. ISBN: 978-82-519-2386-6.
 • Olsen, Kai A. 2008. Consumer errors in Internet banking. 107-116. In:
  • Prinz, Andreas. 2008. Norsk informatikkonferanse : NIK 2008 : Universitetet i Agder 17. - 19. november 2008. Tapir Akademisk Forlag. 152 pages. ISBN: 978-82-519-2386-6.
 • Olsen, Kai A.; Williams, James G. 2008. Developing a telecommunication Operation Support System (OSS) : the impact of a change in network technology. 54-73. In:
  • 2008. Selected readings on telecommunications and networking. IGI Global. 20 pages.
 • Olsen, Kai A.; Sætre, Per L.; Williams, James G. 2007. Breaking all the rules : proprietary software development for small and medium sized organizations. Kapittel, pages 67-102. In:
  • 2007. Perspectives on Information : A Festschrift in Honor of Anthony Debons. University of Pittsburgh Press. 36 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)