Home
Kirsti Lothe Jacobsen's picture

Kirsti Lothe Jacobsen

Senior Academic Librarian
 • E-mailKirsti.Jacobsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 26
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7808
  5020 BERGEN
Books
 • Jacobsen, Kirsti Lothe. 2006. Ibsen i retten - retten i Ibsen Ibsen med juridiske briller Det juridiske fakultets skriftserie nr. 111. 32 pages. ISBN: 82-7960-042-6.
Journal articles
 • Jacobsen, Kirsti Lothe; Smørdal, Jarle G. 1994. Juridisk fakultetsbibliografi: systematisk og alfabetisk bibliografi over publikasjoner utgitt ved Det juridiske fakultet. Biografi over ansatte ved fakultetet 1969-1994. Det Juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie. 47. 144.
Reports and theses
 • Jacobsen, Kirsti Lothe. 2001. Traktater: publisert i bøker og samlinger. Universitetsbiblioteket i Bergen. MANGLER.
 • Jacobsen, Kirsti Lothe; Kongshavn, Halvor. 2001. Publiserte juridiske eksamensbesvarelser fra Bergen, Oslo og Tromsø 1980-. Universitetsbiblioteket i Bergen. MANGLER.
 • Jacobsen, Kirsti Lothe; Kongshavn, Halvor. 2000. Systematisk katalog Klasse L Rettsvitenskap (Bergensutgaven). Det juridiske fakultet, Bergen. 61 pages.
 • Jacobsen, Kirsti Lothe; Kongshavn, Halvor. 2000. Systematisk katalog Klasse L Rettsvitenskap (Bergensutgaven). Det juridiske fakultet, Bergen. 5 pages.
 • Jacobsen, Kirsti Lothe; Kongshavn, Halvor. 2000. Systematisk katalog Klasse L Rettsvitenskap (Bergensutgaven). Det juridiske fakultet, Bergen. 5 pages.
 • Jacobsen, Kirsti Lothe. 1994. Juridiske fakultetsbiografi. Systematisk og alfabetisk bibliografi over publikasjoner utgitt ved Det juridiske fakultet. Det juridiske fakultets skriftserie. 47. UiB.
Book sections
 • Jacobsen, Kirsti Lothe; Konow, Berte-Elen R; Krüger, Kai; Coates, Sarah Lea; Sandve, Siri Fosse; Bruserud, Herman; Tørum, Amund. 2016. The contents of the contract. Kapittel 6, pages 195-229. In:
  • Lando, Ole; Holle, Marie-Louise; Håstad, Torgny; Konow, Berte-Elen R; Møgelvang-Hansen, Peter; Nystén-Haarala, Soili; Olafsdottir, Åsa; Zackariasson, Laila. 2016. Restatement of Nordic Contract Law. DJØF Forlag. 394 pages. ISBN: 978-87-574-3328-9.
 • Jacobsen, Kirsti Lothe. 2007. Bibliografi 1963-2006. 10. artikkel, del V, pages 801-806. In:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 pages. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Jacobsen, Kirsti Lothe. 2002. Bibliografi. 661-664. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Jacobsen, Kirsti Lothe. 1998. Bibliografi. 859-861. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.

More information in national current research information system (CRIStin)