Oddvar Martin Kaarbøe's picture
Oddvar Martin
Kaarbøe
Professor
Visit Address: 
Fosswinckelsgate 14
Postal Address: 
Postboks 7802
5007 BERGEN
Phone: 
+47 55 58 92 16
+47 959 34 576
Download vCard
 • Health economics
 • Incentive theory
 • Evolutionary game theory (former)
 • Books
  • Haug, Kjell; Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. 2009. Et helsevesen uten grenser? Cappelen Damm Akademisk. 359 pages. ISBN: 9788202307165.
  • Haug, Kjell; Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. 2009. Et helsevesen uten grenser? Cappelen Damm Akademisk. 363 pages. ISBN: 978-82-02-30716-5.
  Journal articles
  • Carlsen, Fredrik; Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2014. Fordeling av midler til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene. Samfunnsøkonomen. 128: 39-50.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Carlsen, Fredrik. 2014. Waiting times and socioeconomic status: Evidence from Norway. Health Economics. 23: 93-107. doi: 10.1002/hec.2904
  • Januleviciute, Jurgita; Askildsen, Jan Erik; Kaarbøe, Oddvar Martin; Holmås, Tor Helge; Sutton, Matt. 2013. The impact of different prioritisation policies on waiting times: Case studies of Norway and Scotland. Social Science and Medicine. 97: 1-6. doi: 10.1016/j.socscimed.2013.07.010
  • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2011. Monitoring prioritization in the public health care sector by use of medical guidelines: the case of Norway. Health Economics. 20: 958-970. doi: 10.1002/hec.1659
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Hehenkamp, Burkhard. 2011. Paying for Performance in Hospitals. Economic Analysis and Policy. 41: 49-70.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Siciliani, Luigi. 2011. Multi-tasking, quality and pay for performance. Health Economics. 20: 225-238. doi: 10.1002/hec.1582
  • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2010. Prioritization and patients' rights: Analysing the effect of a reform in the Norwegian hospital sector. Social Science and Medicine. 70: 199-208. doi: 10.1016/j.socscimed.2009.09.022
  • Carlsen, Fredrik; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2010. Norwegian priority guidelines: Estimating the distributional implications across age, gender and SES. Health Policy. 95: 264-270. doi: 10.1016/j.healthpol.2009.12.003
  • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2008. Hvordan måle prioriteringspraksis i helsesektoren? Samfunnsøkonomen. 62: 19-27.
  • Gjelsvik, Roar; Kaarbøe, Oddvar Martin; Haukland, Hanne Husom; Monsen, Anne Lise Bjørke; Sandberg, Sverre. 2008. Hvordan kan bruk av laboratorietjenester styres? Tidsskrift for Den norske legeforening. 128: 840-840.
  • Gjelsvik, Roar; Kaarbøe, Oddvar Martin; Haukland, Hanne Husom; Monsen, Anne Lise Bjørke; Sandberg, Sverre. 2008. Riktigere bruk av laboratorietjenester – økonomiske aspekter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 128: 814-817.
  • Hehenkamp, Burkhard; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2008. Imitators and optimizers in a changing environment. Journal of Economic Dynamics and Control. 32: 1357-1380. doi: 10.1016/j.jedc.2007.06.001
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. 2008. Distorted performance measures and dynamic incentives. Journal of Economics and Management Strategy. 17: 149-183. doi: 10.1111/j.1530-9134.2008.00174.x
  • Monsen, Anne Lise Bjørke; Gjelsvik, Roar; Kaarbøe, Oddvar Martin; Haukland, Hanne Husom; Sandberg, Sverre. 2008. Riktigere bruk av laboratorietjenester – medisinske aspekter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 128: 810-813.
  • Magnussen, Jon; Hagen, Terje P; Kaarbøe, Oddvar Martin; Kaarboe, OM. 2007. Centralized or decentralized? A case study of Norwegian hospital reform. Social Science and Medicine. 64. doi: 10.1016/j.socscimed.2007.02.018
  • Hagen, Terje P.; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2006. The Norwegian hospital reform of 2002: Central government takes over ownership of public hospitals. Health Policy. 76: 320-333. doi: 10.1016/j.healthpol.2005.06.014
  • Hehenkamp, Burkhard; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2006. When should the talented receive weaker incentives? Peer pressure in teams. Finanzarchiv. 62: 124-148.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, TE. 2006. Career concerns, monetary incentives and job design. The Scandinavian Journal of Economics. 108: 299-316.
  • Askildsen, Jan Erik; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2005. Funksjonsfordeling og prioriteringer i det norske helsevesenet. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk. 4. 4-6.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Bretteville-Jensen, Anne Line. 2004. A. Bretteville-Jensen & O. Kaarbøe svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. 124: 2944.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Bretteville-Jensen, Anne Line. 2004. Innsatsstyrt finansiering også i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening. 124: 2379-81.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Hagen, Terje P. 2004. Legeforeningen og sykehusfinansiering. Tidsskrift for Den norske legeforening. 124: 395.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Lekven, Jon; Austgulen, Rigmor. 2004. Ulik fordeling av helsekronene i regionene. Bergens Tidende. Published 2004-02-26.
  • Hagen, Terje P.; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2003. Finansiering av spesialisthelsetjenestene. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk. 1. 40-44.
  • Hagen, Terje P.; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2003. Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenestene. Økonomisk forum. 57: 7-12.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Hagen, Terje P. 2003. Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenestene. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk. 10: 40-44.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Hagen, Terje P. 2003. Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenestene. Økonomisk forum. 57: 7-12.
  • Svejstrup Hansen, Per; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2002. Equilibrium selection in coordination games with simultaneous play. Economic Theory. 20: 793-807.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin. 2001. Statlig eierskap av sykehus. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk. 4. 24-25.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Kjerstad, Egil. 2001. Statlig eierskap av sykehus. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk. 4. 24-25.
  Reports and theses
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Hagen, Terje. 2009. Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF. Heb notatserie, Bergen. 46 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Siciliani, Luigi. 2008. Multitasking, quality and pay for performance. Institutt for økonomi, UiB, Bergen. 39 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Lie, Terje. 2007. Resultatevaluering av sykehusreformen. Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse.
  • Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2005. Is There a Demand Response by Patients in Primary Care? Notatserie i helseøkonomi. 14/05. Helseøkonomi, Bergen. 20 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin. 2005. Inntektssystem for helseforetakene i Helse Vest – Dokumentasjon av modeller og analyser – Forslag til nytt system. Notatserie i helseøkonomi. 12/05. Helseøkonomi, Bergen. 73 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Gjelsvik, Roar; Sandberg, Sverre; Haukland, Hanne; Monsen, Anne Lise Bjørke. 2005. Riktigere bruk av laboratorietjenester. Notatserie i helseøkonomi. 13/05. Helseøkonomi, Bergen. 101 pages.
  • Alver, Øyvind; Bretteville-Jensen, Anne Line; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2004. Rusreformen - noen grunnlagsdata om organisering og finansiering. SIRUS-rapport. 2. Sirus, Oslo. 62 pages.
  • Hagen, Terje P.; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2004. The Norwegian Hospital Reform of 2002: Central government takes over ownership of public hospital. Health Organization Research Norway - HORN, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo. 24 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. 2003. Career concern, monetary incentives and job design. Skriftserie i helseøkonomi. 20/03. MANGLER. 23 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. 2003. Career Concerns, Monetary Incentives and Job Design. Discussion Paper. 20. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole, Bergen. 23 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. 2001. Career concerns, multiple tasks, and short-term contracts. Skriftserie. 25. Program for helseøkonomi i Bergen (HEB), Bergen. 24 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. 2001. Career concerns, multiple tasks, and short-term contracts. Program for helseøkonomi i Bergen (HEB), Bergen. 24 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin. 2000. Five essays on equilibrium selection in evolutionary games. Dissertations in Economics. 17. Department of Economics, University of Bergen, Bergen. 179 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. 2000. Career concerns, multiple tasks, and short-term contracts. Discussion Paper. 27. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole, Bergen. 24 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. 2000. Career concerns, multiple tasks, and short-term contracts. Discussion Paper. 27. Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole, Bergen. 24 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin. 1999. Equilibrium Selection in Supermodular Games with Simultaneous Play. DUPI working papers. 2099. Institutt for økonomi, Institutt for økonomi. 17 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Tieman, Alexander F. 1999. Equilibrium Selection under Different Learning Modes in Supermodular Games. DUPI working papers. 1299. Institutt for økonomi, Institutt for økonomi. 23 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Tieman, Alexander F. 1999. Equilibrium Selection in Games with Macroeconomic Complementarities. DUPI working papers. 2199. Institutt for økonomi, Institutt for økonomi. 42 pages.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin. 1998. Interaction structure, long run stochastic stability, and the rate of convergence. Working Paper. 2189. Institutt for økonomi. 11 pages.
  • Hansen, Per Svejstrup; Kaarbøe, Oddvar Martin. 1997. On equilibrium selection mechanisms in coordination games with simultaneous play. Working Paper. 1197. Institutt for økonomi.
  Book sections
  • Folland, Sherman; Kaarbøe, Oddvar Martin; Islam, M. Kamrul. 2014. How Do We Invest in Social Capital? An Exploration of an Economic Model of Social Capital and Health. Chapter 3, pages 17-26. In:
   • Folland, Sherman; Rocco, Lorenzo. 2014. The Economics of Social Capital and Health. World Scientific. 220 pages. ISBN: 978-981429339-6.
  • Askildsen, Jan Erik; Iversen, Tor; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2013. Review of waiting times policies: Country case studies - Norway. Chapter 12, pages 221-236. In:
   • Siciliani, Luigi; Borowitz, Michael; Moran, Valerie. 2013. Waiting Time Policies in the Health Sector - What works? OECD Publishing. 323 pages. ISBN: 978-9264-17906-6.
  • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2009. Prioritering i helsesektoren. kap 7, pages 139-160. In:
   • Haug, Kjell; Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. 2009. Et helsevesen uten grenser? Cappelen Damm Akademisk. 363 pages. ISBN: 978-82-02-30716-5.
  • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin. 2009. Prioritering i helsesektoren. Kap 7, pages 139-160. In:
   • Haug, Kjell; Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. 2009. Et helsevesen uten grenser? Cappelen Damm Akademisk. 359 pages. ISBN: 9788202307165.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin. 2009. Er egenandeler i norsk spesialisthelsetjeneste effektivitetsfremmende? kapittel 9, pages 185-203. In:
   • Haug, Kjell; Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. 2009. Et helsevesen uten grenser? Cappelen Damm Akademisk. 363 pages. ISBN: 978-82-02-30716-5.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin. 2009. Er egenandeler i norsk spesialisthelsetjeneste effektivitetsfremmende? Kap 9, pages 185-203. In:
   • Haug, Kjell; Kaarbøe, Oddvar Martin; Olsen, Trond E. 2009. Et helsevesen uten grenser? Cappelen Damm Akademisk. 359 pages. ISBN: 9788202307165.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Ostergren, Katarina; Danishevski, K; Boni, Silvia. 2007. The Process of Implementing Decentralization. -. In:
   • Saltman, Richard; Bankauskaite, Vaida; Vrangbaek, Karsten. 2007. Decentralization in Health Care: Strategies and Outcomes. Open University Press. 293 pages. ISBN: 0335219268.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Kjerstad, Egil. 2001. Eierstrukturer i sykehussektoren. 221-237. In:
   • Askildsen, Jan Erik; Haug, Kjell. 2001. Helse, økonomi og politikk: Utfordringer for det norske helsevesenet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 82-02-21247-2.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Kjerstad, Egil. 2001. Eierstrukturer i sykehussektoren. 221-237. In:
   • Askildsen, Jan Erik; Haug, Kjell. 2001. Helse, økonomi og politikk: Utfordringer for det norske helsevesenet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 82-02-21247-2.
  • Kaarbøe, Oddvar Martin; Østergren, Katarina. 2001. Erfaringer fra ledelses- og organisasjonsreformer i den svenske helsesektoren på 1990-tallet. 201-220. In:
   • Askildsen, Jan Erik; Haug, Kjell. 2001. Helse, økonomi og politikk: Utfordringer for det norske helsevesenet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 82-02-21247-2.

  More information in national current research information system (CRIStin)

  Selected international publications

  Selected publications in Norwegian   

  • Et helsevesen uten grenser? Cappelen Akademisk Forlag, mai 2009. Med Kjell Haug og Trond Olsen
  • Prioritering i helsesektoren. I Haug, Kaarbøe og Olsen Et helsevesen uten grenser? Cappelen Akademisk Forlag, 2009. Med Jan Erik Askildsen og Tor Helge Holmås.
  • Er egenandeler i norsk spesialisthelsetjeneste effektivitetsfremmende? I Haug, Kaarbøe og Olsen Et helsevesen uten grenser? Cappelen Akademisk Forlag, 2009. Med Jan Erik Askildsen og Tor Helge Holmås.  
  • Hvordan måle prioriteringspraksis i helsesektoren? Samfunnsøkonomen 2008: 62 (3), 19-27, With Jan Erik Askildsen og Tor Helge Holmås.  
  • Riktigere bruk av laboratorietjenester - medisinske aspekter. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 810-813. With Roar Gjelsvik, Sverre Sandberg, Hanne Husom Haukeland, Anne-Lise Bjørke Monsen.
  • Riktigere bruk av laboratorietjenester - økonomiske aspekter. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 814-817. With Roar Gjelsvik, Sverre Sandberg, Hanne Husom Haukeland, Anne-Lise Bjørke Monsen.
  • Hvordan kan bruk av laboratorietjenester styres? Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128:840. With Roar Gjelsvik, Sverre Sandberg, Hanne Husom Haukeland, Anne-Lise Bjørke Monsen.
  • Innsatsstyrt finansiering også i psykiatrien? Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2379-2381. Med AnneLine Bretteville-Jensen.
  • Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenestene. Økonomisk Forum, 57 (1), 7-12, 2003. Med Terje P. Hagen.
  • Erfaringer fra ledelses- og organisasjonsreformer i den svenske helsesektoren på 1990-tallet. I Askildsen, Jan Erik og Kjell Haug (red.). Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001. Med Katarina Östergren.
  • Eierstrukturer i sykehussektoren. I Askildsen, Jan Erik og Kjell Haug (red.). Helse, økonomi og politikk. Cappelen Akademisk Forlag, 2001. Med Egil Kjerstad.       

  Work in progress