Home
Ronny Gjendemsjø's picture

Ronny Gjendemsjø

Associate Professor
 • E-mailRonny.Gjendemsjo@uib.no
 • Phone+47 55 58 39 22
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Journal articles
 • Gjendemsjø, Ronny; Sørgard, Lars; Hjelmeng, Erling Johan. 2013. Abuse of collective dominance: The need for a new approach. World Competition. 36: 355-372.
 • Gjendemsjø, Ronny. 2007. Noen Kommentarer til Støvletthældommen, Rt. 2006 s. 179. Jussens venner. 42: 93-107.
 • Gjendemsjø, Ronny. 2005. Cupfinalebillettsalg i strid med konkurranseloven? Det juridiske fakultets skriftserie. 108. 49-61.
Reports and theses
 • Gjendemsjø, Ronny; Herrera Anchustegui, Ignacio. 2017. Utredning av muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11 / Unilateral Behaviors Below Dominance and Unfair Purchasing Practices: A Comparative Perspective. Nærings- og Fiskeridepartementet, Oslo. 68 pages.
 • Gjendemsjø, Ronny. 2014. Utredning av forholdet mellom reguleringen av bokbransjen og EØS-konkurranseretten, for Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo. 38 pages.
 • Gjendemsjø, Ronny. 2011. Oligopolproblemet. Om anvendelse av TFEU artikkel 101 og 102 på koordinerte priser i et oligopol. Universitetet i Bergen.
Book sections
 • Gjendemsjø, Ronny. 2014. Norwegian Competition Law Developments in 2013. Kapittel, pages . In:
  • Mentula, A. 2014. 2013 Kilpailuoikeudellinen Vuosikirja (Finnish Competition Law Yearbook). Helsinki.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence