Home
Sturla Berg-olsen's picture

Sturla Berg-olsen

Books
 • Berg-Olsen, Sturla. 2009. The Baltic Languages and the Nordic Countries. Papers presented at the conference held at the University of Oslo, Faculty of Humanities, Department of Linguistics and Nordic Studies, June 19–20, 2009. 148 pages. ISBN: 978-609-411-037-5.
Journal articles
 • Berg-Olsen, Sturla; Selvik, Kari-Anne. 2013. Kognitiv semantikk og nettverksmodellen møter praktisk leksikografi. LexicoNordica. 20: 17-33.
 • Berg-Olsen, Sturla. 2012. Lennart Larsson (ed.), Wörter-Büchlein. A German-Swedish-Polish-Latvian Dictionary Published in Riga in 1705, Stockholm 2011, 200 pp. Scando-Slavica. 58: 312-316.
 • Halmøy, Madeleine; Berg-Olsen, Sturla. 2012. I leksikografiens periferi – tydingsbeskriving av som i Norsk Ordbok. LexicoNordica. 19. 17-37.
 • Berg-Olsen, Sturla; Išganaitytė, Eglė. 2010. Grammatisk informasjon i middels store tospråklege ordbøker. Prinsipp og utfordringar på bakgrunn av arbeidet med Norsk–litauisk ordbok. Skrifter / Nordisk forening for leksikografi. 11. 103-112.
 • Hauge, Kjetil Rå; Berg-Olsen, Sturla. 2005. Konvertirane na rečnik ot Word v XML: norvežko-litovski rečnik. Leksikografski pregled. 8: 41-46.
 • Jakaitiene, Evalda; Berg-Olsen, Sturla. 2004. Semantisk informasjon i tospråklige ordbøker (med utgangspunkt i Litauisk-norsk ordbok). LexicoNordica. 11. 117-132.
 • Berg-Olsen, Sturla. 2003. Latviešu valodas ģenitīva semantika. Valoda. XIII. 9-14.
 • Berg-Olsen, Sturla; Eckhoff, Hanne Martine. 2002. Adnominal genitives and denominal adjectives in Latvian and Old Russian ¿ a typological and historical approach. Balto-slavjanskie issledovanija. 15: 175-193.
 • Berg-Olsen, Sturla. 2001. Subjects and valency-changing mechanisms in Latvian. Sprachtypologie und Universalienforschung. 54: 209-225.
 • Berg-Olsen, Sturla. 2000. The Latvian non-prepositional genitive - a case losing ground. Res Balticae. 6: 95-146.
Reports and theses
 • Berg-Olsen, Sturla. 2005. The Latvian dative and genitive: A Cognitive Grammar account. Acta Humaniora. 242. 227 pages.
Book sections
 • Berg-Olsen, Sturla. 2016. ubragd–udæme, veit–vekjedrag, vin–vinglut, vit–viting. Bolkar frå ubragd til viting, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2016. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. 1648 pages. ISBN: 978-82-521-8698-7.
 • Berg-Olsen, Sturla. 2014. Skjematiske fleirordskonstruksjonar i Norsk Ordbok. Artikkel, pages 80-94. In:
  • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Hovdenak, Marit. 2014. Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013. Novus Forlag. 457 pages. ISBN: 978-82-7099-763-3.
 • Berg-Olsen, Sturla. 2014. The Digitisation and Revision of Norsk Ordbok A–H. kapittel, pages 25-38. In:
  • Petrokienė, Ritutė. 2014. Leksikografija ir leksikologija 4. 320 pages. ISBN: 9786094111372.
 • Berg-Olsen, Sturla. 2014. Litt om latvisk, norsk og lågtyske lånord. Kapittel, pages 63-66. In:
  • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse. 2014. Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. 145 pages. ISBN: 978-82-7099-792-3.
 • Berg-Olsen, Sturla; Wetås, Åse. 2014. Revision and Digitisation of the Early Volumes of Norsk Ordbok: Lexicographical Challenges. Kapittel, pages 1075-1086. In:
  • Abel, Andrea; Vettori, Chiara; Ralli, Natascia. 2014. Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, Bolzano/Bozen. 1254 pages. ISBN: 978-88-88906-97-3.
 • Berg-Olsen, Sturla. 2013. stå–ståkut, tog–tokut, tree–trehønut, tvioke–tv-nett, tøy–tøyen. Bolkar frå stå til tøyen, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2013. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. 1608 pages. ISBN: 978-82-521-8363-4.
 • Berg-Olsen, Sturla; Halmøy, Madeleine. 2013. sukat–suksessoppskrift. sukat–suksessoppskrift, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2013. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. 1608 pages. ISBN: 978-82-521-8363-4.
 • Berg-Olsen, Sturla. 2012. skolt–skopussar, skyt–skytisk, sly–slævje, smog–SMS, sogg–sokte, spri–sprjonøygd, stry–stryvsla. Alfabetbolkar som over, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2012. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. 1630 pages. ISBN: 978-82-521-8168-5.
 • Berg-Olsen, Sturla; Wetås, Åse. 2012. Norsk Ordbok på nett: Utfordringar og løysingar. Delkapittel, pages 115-127. In:
  • Eaker, Birgit; Larsson, Lennart; Mattisson, Anki. 2012. Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24–27 maj 2011. Nordisk forening for leksikografi. 628 pages. ISBN: 978-91-85333-42-4.
 • Griškevičienė, Aurelija M.; Berg-Olsen, Sturla. 2012. A golden mean? Compromises between quantity of information and user-friendliness in the bidirectional Norwegian-Lithuanian Dictionary. Artikkel, pages 648-653. In:
  • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Torjusen, Julie Matilde. 2012. Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. 244 pages. ISBN: 978-82-303-2095-2.
 • Berg-Olsen, Sturla. 2011. reisflo - reivås rå-råda ræ - rævling samoanar - samsøle sin - singulær sjabb - sjeikdøme skjørt - skjørvom skjø - skjønnånd. Alfabetbolkar som over, pages . In:
  • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Worren, Dagfinn. 2011. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. 1616 pages. ISBN: 978-82-521-7858-6.
 • Næss, Åshild; Berg-Olsen, Sturla; Engø, Anne Torunn; Selvik, Kari-Anne; Svardal, Terje. 2011. rå-råda. Alfabetbolken rå - råda, pages . In:
  • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Worren, Dagfinn. 2011. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. 1616 pages. ISBN: 978-82-521-7858-6.
 • Berg-Olsen, Sturla. 2009. Lacking in Latvian: Case variation from a cognitive and constructional perspective. Part 3. Reduction or expansion of case marker distribution, pages 181-202. In:
  • Barðdal, Jóhanna; Chelliah, Shobhana. 2009. The Role of Semantic, Pragmatic, and Discourse Factors in the Development of Case. John Benjamins Publishing Company. 432 pages. ISBN: 978-90-272-0575-9.
 • Berg-Olsen, Sturla. 2009. mæ–møgeleg; ny–nysåing; prøve- –pråttå. mæ–møgeleg; ny–nysåing; prøve- –pråttå, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2009. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. 1624 pages. ISBN: 978-82-521-7468-7.
 • Berg-Olsen, Sturla; Andronov, Aleksey. 2009. Preface. Preface, pages 7-7. In:
  • Berg-Olsen, Sturla. 2009. The Baltic Languages and the Nordic Countries. Papers presented at the conference held at the University of Oslo, Faculty of Humanities, Department of Linguistics and Nordic Studies, June 19–20, 2009. 148 pages. ISBN: 978-609-411-037-5.
 • Berg-Olsen, Sturla. 2008. met- – mezzotint. met- – mezzotint, moe – mokuta, pages . In:
  • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2008. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget. 1638 pages. ISBN: 978-82-521-7224-9.

More information in national current research information system (CRIStin)