Home
Torodd Kinn's picture

Torodd Kinn

Professor, Nordic (Scandinavian) linguistics
 • E-mailTorodd.Kinn@uib.no
 • Phone+47 55 58 84 49
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7 (HF-bygget)
  5007 Bergen
  Room 
  410
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

My research is in the field of Nordic (Scandinavian) linguistics, above all Norwegian grammar. I wrote my doctoral dissertation on so-called pseudopartives, expressions of the type tre liter (med) måling ‘three litres of paint’ and ein haug (av/med) poteter ‘a heap of potatoes’. I have also worked a lot with words in -vis (cognate to English -wise), like vonlegvis ‘hopefully’, innleiingsvis ‘as a beginning, to begin with’, gruppevis ‘in groups’, massevis ‘masses’, both their grammar in modern Norwegian and the grammaticalization of various kinds of suffixal formations from compounds with vis ‘manner, appearance’.

In between grammar projects, I have collaborated with Kjersti Fløttum and Trine Dahl in research on the language of research articles in different languages (English, French, Norwegian) and different disciplines (economy, linguistics, medicine). I have also worked with method development in the field of historical geography of given names. Finally, together with Kari Tenfjord I have done some research on Norwegian as a second language.

At the moment I am concentrating on another part of grammar, namely pseudocoordinations, which are nonsymmetrical coordinations of verb phrases. Examples are expressions like Jonas sit og les ‘Jonas is reading’ (more literally: ‘sits and reads’) and Siv går og furtar ‘Siv is sulking’ (more literally: ‘walks (around) and sulks’; the information of the second verb is clearly more important than that of the first verb. 

I primarily teach grammar and semantics and language history, but have taught a number of other subjects in addition. See my CV (in Norwegian) for a full overview.

 

Ph.D. projects where I am the primary supervisor

Bård Uri Jensen (Hedmark University College): the syntax of pupils’ texts written by hand and using a computer

Helga Mannsåker: metaphorical language on psychoses in psychiatric text books

Margunn Rauset: Norwegian phraseology and differences between the Bokmål and Nynorsk written varieties


Ph.D. projects where I am the secondary supervisor

Claudia Förster Hegrenæs (Norwegian School of Economics): translation of metaphorical language in economics texts

Marte Nordanger: definiteness and reference in Norwegian as a second language

Silje Karin Ragnhildstveit: grammatical gender in Norwegian as a second language

 

Master’s projects where I was the primary supervisor

H09: Elisiv Gregersen: Hvor "muntlig" er nettsamtalen? En sammenlikning av forfeltsutnyttelsen i nettsamtale og talt samtale [How "oral" is web talk? A comparison of sentence initial constituents in web talk and in actual spoken language]

V10: Margunn Rauset: Sorte får og svarte sauer. Ekvivalensproblematikk og målformskilnader ved ordsamband i den islandsk-norske delen av ordboka ISLEX [Problems in the Icelandic–Norwegian part of the ISLEX dictionary pertaining to equivalence and differences between the written varieties Bokmål and Nynorsk]

V10: Daniel Vagstad: Norske pseudokoordinasjonar. Ein empirisk studie med vekt på liggje, sitje og stå [Norwegian pseudocoordinations. An empirical study focussing on posture verbs]

H10: Helga Mannsåker: "Inn i noko endå djupare". Metaforbruk om sinnet og stemningslidingar ["Into something even deeper". The use of metaphors about the mind and affective disorders]

V14: Roar Ulvestad: Kampen om metaforen. Forskningens dynamikk og elevens blikk [Fighting with metaphor. The dynamics of research and the pupil’s view]

V15: Torgeir Larsen: Hvordan henger det sammen? En undersøkelse av enkelte koherensskapende faktorer i elevtekster [How does it all hang together? A study of some coherence factors in students' texts]

V15: Signe Nilssen: "Ei raudgrøn-ish dame som meg". Grammatisk og semantisk om det engelske (-)ish brukt i norsk [Grammatical and semantic properties of English (-)ish used in Norwegian"

 

Master’s projects where I was the secondary supervisor

H12: Jelena Stanišić: Bruk av framtidsuttrykk i bosnisk-kroatisk-serbisk-språkliges og engelskspråkliges norske mellomspråk [The use of expressions of future in the Norwegian interlanguages of Bosnian-Croatian-Serbian-speaking and English-speaking learners]


Master’s projects where I am the primary supervisor

Tove Janne Blom: working with everyday metaphors in the teaching of Norwegian

Siri Sofie Ovesen: proprietive and privative adjective formation in Norwegian

 

Master’s projects where I am the secondary supervisor

Andrea Rocca: noa words in from the perspectives of cultural history and semantics

 

A full list of publications can be found in my CV (in Norwegian).

Books
 • Kulbrandstad, Lars Anders; Kinn, Torodd. 2016. Språkets mønstre : Norsk språklære med øvingsoppgaver. Universitetsforlaget. 519 pages. ISBN: 978-82-15-02770-8.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd. 2006. Academic Voices. Across languages and disciplines. John Benjamins Publishing Company. 309 pages. ISBN: 90-272-5391-9.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd. 2006. Academic voices : across languages and disciplines. John Benjamins Publishing Company. 309 pages. ISBN: 9027253919.
 • Kinn, Torodd. 2005. Akademisk Prosa, Romansk Institutt, UiB, "Skrifter fra KIAP", 3, 2005. 149 pages. ISBN: 8290259247.
 • Kinn, Torodd. 2002. Oppgåve- og materialsamling til Språk og språkvitskap. 106 pages. ISBN: 82-90381-63-8.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og felleskap. Novus Forlag.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1.desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc.. 246 pages. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. 246 pages. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen, 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 8270993220.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Brodersen, Randi B.; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi B.; Kinn, Torodd. 2000. SprŒkvitenskap og vitskapsteori - ti nye vitenskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedicte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. 211 pages. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. 201 pages.
 • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.
 • Kinn, Torodd. 1994. Prepositional phrases in Norwegian. Internal structure and external connections - an LFG analysis. 129 pages. ISBN: 82-90381-54-9.
Journal articles
 • Nilssen, Signe; Kinn, Torodd. 2017. A chameleon abroad: English -ish and ish used in Norwegian. Maal og Minne. 1: 123-145.
 • Kinn, Torodd. 2016. På leit etter samanhengar mellom helgenkult og namneskikk: Synneve og Borni. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 33: 57-70.
 • Kinn, Torodd. 2015. Mannsnamnsgeografi i Noreg i 1801. Klyngjeanalyse brukt på eit stort antroponymisk materiale. Norna-rapporter. 91: 53-73.
 • Kinn, Torodd. 2015. Kjell Ivar Vannebo: Fra egennavn til fellesnavn. Oslo 2014. 262 sider. ISBN 978-82-02-44308-5. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 32: 125-132.
 • Kinn, Torodd. 2014. Verbalt presens partisipp. Norsk lingvistisk tidsskrift. 32: 62-99.
 • Kinn, Torodd. 2014. Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750-1801. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 31: 93-105.
 • Kinn, Torodd. 2013. Noggrant om norsk namneskatt (Melding av Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. 3. utg. Samlaget 2013.). Dag og Tid. 37. 31-31. Published 2013-09-13.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nygammal nynorsk for deg og meg. Bergens Tidende. 21-21. Published 2012-08-05.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i Bergenhus-amta i 1801. Studia Anthroponymica Scandinavica. 29: 63-104.
 • Kinn, Torodd. 2011. Førenamnsgeografi i 1801: Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 28: 27-56.
 • Kinn, Torodd. 2011. Isaline - eit sjeldsynt namn. Maal og Minne. 2. 137-142.
 • Kinn, Torodd. 2011. Namna Desiderius, Desideria og Diss i Sunnfjord : ein genealogisk støtta studie av ei namnegruppe. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 28: 7-26.
 • Kinn, Torodd. 2010. Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Norsk lingvistisk tidsskrift. 28: 148-150.
 • Kinn, Torodd. 2009. Resiproke subjekt. Maal og Minne. 1. 37-47.
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 2: Analysar. Maal og Minne. 2. 158-186.
 • Kinn, Torodd. 2007. Den historiske utviklinga til ord på -vis. Del 1: Dokumentasjon. Maal og Minne. 1. 9-28.
 • Kinn, Torodd. 2006. Fag, fagmenneske og fagspråk. Språknytt. 2. 4 pages.
 • Kinn, Torodd. 2006. Lars Heltoft, Jens Nørgård-Sørensen & Lene Schøsler (red.): Grammatikalisering og struktur. København 2005: Museum Tusculanums Forlag. 306 s. Norsk lingvistisk tidsskrift. 24: 298-302.
 • Kinn, Torodd. 2005. Plays of we-hood: What do we mean by we? Akademisk prosa. 3: 129-142.
 • Kinn, Torodd. 2005. Ord på -vis i moderne norsk: samansetningar, avleiingar - og bøyingsformer? Maal og Minne. 1. 45-78.
 • Kinn, Torodd. 2005. Tilbod og innbydingar: imperativ med la i forskingsartiklar. Norsk lingvistisk tidsskrift. 23: 145-175.
 • Kinn, Torodd. 2004. Cognitive research agents in academic prose. Akademisk prosa. 2: 137-149.
 • Kinn, Torodd. 1999. Partiklar og komplementatorar. Om ordklasseinndeling i NRG. Nordica Bergensia. 21: 55-66.
 • Kinn, Torodd. 1998. Drøssevis av forsømte avleiingar: ord på -vis. Nordica Bergensia. 19: 101-126.
Reports and theses
 • Kinn, Torodd. 2005. Akademisk Prosa. Akademisk prosa. 3. Kulturell Identitet i Akademisk Prosa, Bergen. 152 pages.
 • Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2004. Akademisk Prosa. Akademisk prosa. 2. KIAP-prosjektet, Romansk institutt. 170 pages.
 • Kinn, Torodd. 2001. Pseudopartitives in Norwegian.
Book sections
 • Kinn, Torodd. 2017. Norwegian masse: from measure noun to quantifier. Artikkel, pages 143-166. In:
  • Rosén, Victoria; De Smedt, Koenraad. 2017. The very model of a modern linguist — in honor of Helge Dyvik. 299 pages. ISBN: 978-82-93643-01-2.
 • Tenfjord, Kari; Kinn, Torodd. 2017. Stranded or lost? Preposition stranding in Norwegian learner languages. Artikkel, pages 155-187. In:
  • Golden, Anne; Jarvis, Scott; Tenfjord, Kari. 2017. Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus. Multilingual Matters. 280 pages. ISBN: 978-1-78309-876-7.
 • Kinn, Torodd. 2013. Tankar om Norsk grammatikk for andrespråkslærere femten år etter førsteutgåva. Bokomtale, pages 206-213. In:
  • Nordanger, Marte; Ragnhildstveit, Silje; Vikøy, Aasne. 2013. Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Novus Forlag. 231 pages. ISBN: 978-82-7099-745-9.
 • Kinn, Torodd. 2013. Tobias i to bølgjer. Artikkel, pages 141-156. In:
  • Hansen, Zakaris Svabo; Jacobsen, Jógvan í Lon; Jakobsen, Tina K.; Magnussen, Kristin; Sigurðardóttir, Turið. 2013. Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. Føroya Fródskaparfelag. 291 pages. ISBN: 978-99918-65-61-4.
 • Kinn, Torodd. 2012. Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet. Artikkel, pages 173-188. In:
  • Enger, Hans-Olav; Faarlund, Jan Terje; Vannebo, Kjell Ivar. 2012. Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. Novus Forlag. 349 pages. ISBN: 978-82-7099-681-0.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd; Gjesdal, Anje Muller; Vold, Eva Thue. 2007. Cultural Identities and Academic Voices. Part I, pages 14-39. In:
  • Fløttum, Kjersti. 2007. Language and Discipline Perspectives on Academic Discourse. Cambridge Scholars Publishing. 280 pages. ISBN: 1-84718-093-0.
 • Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Kinn, Torodd; Gjesdal, Anje Müller; Vold, Eva Thue. 2007. Cultural identities and academic voices. 17-42. In:
  • 2007. Language and discipline perspectives on academic discourse. Cambridge Scholars Publishing. 26 pages.
 • Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd; Dahl, Trine. 2006. "We now report on..." versus "Let us now see how...": Author roles and interaction with readers in research articles. 203-224. In:
  • 2006. Academic discourse across disciplines. Peter Lang Publishing Group. 22 pages.
 • Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd; Dahl, Trine. 2006. "We now report on ..." versus "Let us now see how ...": Author roles and interaction with readers in research articles. Vitenskapelig artikkel, pages 203-224. In:
  • Hyland, Ken; Bondi, Marina. 2006. Academic discourse across disciplines. Peter Lang Publishing Group. 320 pages. ISBN: 3-03911-183-3.
 • Kinn, Torodd. 2005. Denne artikkelen analyserer ... Den tenkjande forskaren i norske forskingsartiklar. Artikkel, pages 183-194. In:
  • Lie, Svein; Nedrelid, Gudlaug; Omdal, Helge. 2005. MONS 10 utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 329 pages. ISBN: 8276345719.
 • Kinn, Torodd. 2000. Eit par tankar om <I>par</I>. 135-140. In:
  • Andersen, Øivin; Fløttum, Kjersti; Kinn, Torodd. 2000. Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag. ISBN: 82-7099-322-0.
 • Kinn, Torodd. 2000. Språk som sosiale objekt og forskjellen mellom noko og inkje. 148-165. In:
  • Brodersen, Randi Benedikte; Kinn, Torodd. 2000. Språkvitskap og vitskapsteori. Ti nye vitskapsteoretiske innlegg. ISBN: 82-90477-45-7.

More information in national current research information system (CRIStin)

Please see the Norwegian page.

 

Verbal pseudocoordinations in the Scandinavian languages, together with Peter Andersson and Kristian Blensenius