Home
Click

Bergen Group on Auditory Perception

Aphasia & Neuroplasticity

Aphasia & Neuroplasticity

brainbricks_v2.jpg

Aphasia

Aphasia and neuroplasticity

A network meeting on new perspectives in aphasia treatment

Hvert år får ca. 15 000 personer hjerneslag i Norge, og rundt 25 % av disse får afasi. Personer som lever med afasi opplever betydelig redusert livskvalitet. De siste årene har forskningen vist at språkterapi kan støttes ved bruk av ikke-invasiv hjernestimulering. Dette omfatter en rekke metoder der hjernen blir stimulert med svak elektrisk strøm som ikke gir smerte og ikke krever anestesi. Et eksempel er transkraniell magnetisk stimulering (TMS) som i noen studier viser en betydelig forbedring av pasientenes symptomer. I Norge brukes det foreløpig svært lite.

I samarbeid med blant annet Universitetet i Bergen og Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Haukeland Universitetssykehus inviterer vi til et 2 dagers seminar om afasi, TMS og språkterapi. Programmet omfatter 1) praktisk innføring i bruk av TMS (obs! begrenset antall deltagere), 2) et nettverksmøte om afasibehandling i Norge og samarbeidsmuligheter, 3) et seminar med en rekke nasjonale og internasjonale anerkjente forelesere som presenterer funn innen afasiforskning.

 

 

Dato og tidspunkt

12. og 13. september 2017 kl 9:00-15:00

Sted

12. september: Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB

13. september: Grand Hotell Terminus, Bergen

Registrering

Åpner om noen dager

 

Foreløpig Program

Dag 1: Tirsdag 12. September 2017

9:00 -12:00 Workshop on TMS

9:00-10:00 Introduksjon av TMS som metode (Marco Hirnstein; IBMP/UiB, Norway)

10:15-12:00 Praktisk bruk av TMS  

 

12:00 lunsj

 

13:00- 16:00 Nettverksmøte (for alle interesserte)

Innhold: Mulighet til å delta i internasjonal registerstudie/samarbeid på tvers av regionene/Afasi veileder (Melanie Kirmess), flere                                  

 

Dag 2: Onsdag, 13. September 2017

9:30 Velkommen professor Karsten Specht, UiB; Klinikkdirektør ReHabiliteringsklinikken Kjersti Erdal;   

Fordragsholdere:

  • Gesa Hartwigsen, PhD (MPI for Human Cognitive and Brain Sciences)
    Plasticity in the healthy and lesioned language network - evidence from transcranial magnetic stimulation
  • Stefanie Abel, PhD (University of Manchester)
    Evidence-based aphasia therapy
  • Myzoon Ali, PhD (University of Glasgow, Skottland)
  • Ajay Halai, PhD (University of Manchester, England)
  • Mari Tervaniemi,PhD (University of Helsinki, Finland)

 

Oppsummering og god tur , Karsten Specht, PhD, University of Bergen, Norway