Home

Office of Community Relations

Kontor for samfunnskontakt er et sentralt kontaktpunkt for aktører i omverdenen som ønsker å komme i kontakt med UiB generelt eller fagmiljøer spesielt. Kontoret er også en ressurs for ansatte ved universitetet i deres kontakt med aktører i samfunnet. Samfunnskontakt handler om å knytte og vedlikeholde kontakter med aktører i omverdenen og å skape gode møteplasser for dialog med disse. Vi ønsker å synliggjøre universitetets mangfoldige kompetanse, samt å legge til rette for økt samhandling mellom universitetet og omverdenen.