Hjem

Senter for ernæring

Senter for ernæring er etablert ved Det medisinske fakultet, UiB, og administreres under Klinisk institutt 1. Ernæring er et viktig fagfelt for klinisk medisin, både i forskning, utdanning og klinisk praksis. Forskning er hovedoppgaven for senteret, men senteret støtter også både utdanning og formidling. Senteret har tilknyttet et nettverk av forskningsgrupper og forskere med relevant virksomhet i Vest-Norge, både innenfor og utenfor UiB.

Kostholdsstudie

Rekruttering til kostholdsstudie

Ønsker du bedre kostholdsvaner?

Nyheter

Ernæringsforskning i fokus

I siste utgave av fagtidsskriftet "Indremedisineren" har Gülen Arslan Lied, Simon Dankel og Oddrun Gudbrandsen bidratt med en presentasjon av det nyopprettede Senter for ernæring.

Kostholdsstudie

Kostholdsstudie om fiskeproteiner

Har du lyst til å delta i et spennende prosjekt om fiskeproteiner?

Ny kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen

Stor ressurs for forskerne ved Senter for Ernæring

Den nye kjernefasiliteten Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) vil starte opp for fullt i løpet av høsten 2017. Dette tilbudet vil være en stor ressurs for forskerne ved Senter for Ernæring.

Nyheter

Bergen Nutrition Seminar

Bergen Nutrition Seminar ble holdt for andre gang den 18. oktober med "Jodstatus i den norske befolkningen" som hovedtema.