Hjem

Senter for ernæring

Senter for ernæring er etablert ved Det medisinske fakultet, UiB, og administreres under Klinisk institutt 1. Ernæring er et viktig fagfelt for klinisk medisin, både i forskning, utdanning og klinisk praksis. Forskning er hovedoppgaven for senteret, men senteret støtter også både utdanning og formidling. Senteret har tilknyttet et nettverk av forskningsgrupper og forskere med relevant virksomhet i Vest-Norge, både innenfor og utenfor UiB.

Kostholdsstudie

Rekruttering til kostholdsstudie

Ønsker du bedre kostholdsvaner?

Nyheter

Ernæringsforskning i fokus

I siste utgave av fagtidsskriftet "Indremedisineren" har Gülen Arslan Lied, Simon Dankel og Oddrun Gudbrandsen bidratt med en presentasjon av det nyopprettede Senter for ernæring.

Intervju

Nytt tilskudd på ernæring

Randi Tangvik tiltrådte 14. august i en 100 % stilling som førsteamanuensis i fagområdet klinisk ernæring ved Klinisk institutt 1. Hun er også blitt medlem i arbeidsgruppen til Senter for ernæring.

Nyheter

Rå fisk var ikke det sunneste

Sammen med flere forskerkolleger har ernæringsforsker Oddrun Gudbrandsen ved Senter for ernæring undersøkt hva som er den beste måten å tilberede fisk på.