Hjem

Senter for ernæring

Senter for ernæring er etablert ved Det medisinske fakultet, UiB, og administreres under Klinisk institutt 1. Ernæring er et viktig fagfelt for klinisk medisin, både i forskning, utdanning og klinisk praksis. Forskning er hovedoppgaven for senteret, men senteret støtter også både utdanning og formidling. Senteret har tilknyttet et nettverk av forskningsgrupper og forskere med relevant virksomhet i Vest-Norge, både innenfor og utenfor UiB.

Kostholdsstudie

Har du lyst til å delta i et spennende prosjekt om fiskeproteiner?

Vi søker deg som er frisk og mellom 60-80 år til å delta i en spennende studie om fiskeproteiner!

Nyheter

Naturlige dreperceller i fettvev og deres potensielle rolle i utvikling av type 2 diabetes

Ernæringsstudent Charlotte Schultz Tøssebro har publisert sin bacheloroppgave med tittel «Naturlige dreperceller i fettvev og deres potensielle rolle i utvikling av type 2 diabetes» i Norsk Tidsskrift for Ernæring. Elise Moltzau Wanderås og Johan Fernø er også forfattere på artikkelen.

Kostholdsstudie

Rekruttering til kostholdsstudie

Ønsker du bedre kostholdsvaner?

Debatt: Helse

Lettbrus og fedme

Gir lettbrus fedme?

FRIMEDBIO

Tildeling til Trygve Hausken

6 millioner fra Forskningsrådets FRIMEDBIO.