Hjem

Senter for ernæring

Forskergrupper og prosjekter

Hormonlaboratoriets forskningsgruppe

Forskningsprosjekter:

 • Fedme og metabolisme

 

Proteingruppa

Forskningsprosjekter:

 

Funksjonelle mage-tarm-sykdommer

Forskningsprosjekter:

 • FMT in patients with IBS
 • Gastrointestinale hormoner ved IBS
 • Nevroendokrine celler hos pasienter med funskjonelle mage-tarm-sykdommer
 • Effekt av lav FODMAP diett på nevroendokrine celler
 • Postinfeksiyøs IBS
 • Symptom Generation in Dyspepsia
 • En diagnostisk provokasjonsstudie hos pasienter med ikke-cøliakisk gluten-intoleranse
 • The effect of low FODMAP-diet in patients with radiation-induced small bowel disease
 • Effect of "six food elimination diet" in patients with eosinophilic eosophagitis

 

Lipidgruppen

Forskningsprosjekter:

 • BIOTEK
 • BIONÆR

 

Bergen Pediatric Obesity Research Group (BarneBORG)

Forskningsprosjekter:

 • Familiær atferdsbehandling av barneovervekt (FABO)
 • Effect of two-year obesity treatment in children and adolescents
 • Lifestyle modification of children and adolescents with severe obesity 
 • Foreldrefaktorer som prediktor for effekt av familiebasert atferdsterapi mot alvorlig fedme hos barn
 • Effekt av familiebasert atferdsterapi i behandling av fedme hos barn på BMI SDS og forstyrret spiseatferd

 

  Andre prosjekter