Hjem

Senter for ernæring

Seminarserie

Våren 2017 opprettet Senter for ernæring en ny seminarserie med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Seminarene har fokus på sentrale utfordringer innen ernæring og helse. Under finner du historikk for seminarserien.

08.11.2017

Fish and seafood intake in the Norwegian population - knowledge from Norkost 3 og Ungkost 3 - Lene Frost Andersen , Universitetet i Oslo. 

Moderator: Jutta Dierkes

Lenke til annonse:http://www.uib.no/ernaring/111594/fish-and-seafood-intake-norwegian-population-knowledge-norkost-3-og-ungkost-3

Neste seminar i serien blir 7.2.2018. Tema vil bli anonsert senere.  

27.09.2017

The decade of nutrition and global focus areas - Ingunn Engebretsen, Senter for internasjonal helse

Moderator: Gülen Arslan Lied

Lenke til annonse: http://www.uib.no/ernaring/110428/seminarserie-senter-ern%C3%A6ring

19.05.2017

Plantemat og fedme og risiko for kroniske sykdommer og dødelighet: resultater fra systematiske undersøkelser og meta-analyser - Dagfinn Aune, School of Public Health, Imperial College, London

Moderator: Simon Dankel

Lenke til annonse: http://www.uib.no/ernaring/107718/seminarserie-senter-ern%C3%A6ring

05.04.2017

Perspektiver på kosthold og fedmeepidemien - Simon Dankel, Klinisk institutt 2

Moderator: Gülen Arslan Lied

Lenke til annonse: http://www.uib.no/ernaring/106038/seminarserie-senter-ern%C3%A6ring