Hjem

Senter for ernæring

Nyhetsarkiv for Senter for ernæring

Forskarar har gitt laks til tjukke rotter, og fått oppsiktsvekkjande resultat.
6 millioner fra Forskningsrådets FRIMEDBIO.
Hurra! Tradisjonell norsk julemat friskmeldes av ernæringsekspert Simon E. Nitter Dankel. Men pass deg for klementinene.
Ernæringsstudent Charlotte Schultz Tøssebro har publisert sin bacheloroppgave med tittel «Naturlige dreperceller i fettvev og deres potensielle rolle i utvikling av type 2 diabetes» i Norsk Tidsskrift for Ernæring. Elise Moltzau Wanderås og Johan Fernø er også forfattere på artikkelen.
Bergen Nutrition Seminar ble holdt for andre gang den 18. oktober med "Jodstatus i den norske befolkningen" som hovedtema.
Søndag 1. oktober inviterte Botanisk hage til et arrangement om supermat i Kjøkkenhagen.
Randi Tangvik tiltrådte 14. august i en 100 % stilling som førsteamanuensis i fagområdet klinisk ernæring ved Klinisk institutt 1. Hun er også blitt medlem i arbeidsgruppen til Senter for ernæring.
I siste utgave av fagtidsskriftet "Indremedisineren" har Gülen Arslan Lied, Simon Dankel og Oddrun Gudbrandsen bidratt med en presentasjon av det nyopprettede Senter for ernæring.
Sammen med flere forskerkolleger har ernæringsforsker Oddrun Gudbrandsen ved Senter for ernæring undersøkt hva som er den beste måten å tilberede fisk på.
Oppdrettslaks har vært forbundet med miljøgifter og negative helsekonsekvenser som diabetes 2 blant folk i faresonen. Nå har UiB-forskere funnet at overvektige med fordel kan spise denne type fisk.
- Unødvendig mange har kuttet ut gluten i kostholdet uten å være verken allergiske eller intolerante, skriver nylig utdannet klinisk ernæringsfysiolog Hanna Fjeldheim Dale i en kronikk i BT.
Inntak av vitamin D utover det daglige behovet fører ikke til at eldre blir sterkere og mer bevegelige, viser forskning fra Klinisk institutt 1.
En ny kostholdsstudie utført av forskere ved UiB utfordrer myten om at mettet fett er helseskadelig.
Forskning er et av satsingsområdene i regjeringens nye havstrategi, og det skal satses mer på klynger og samarbeid på tvers av havnæringene og forskningsmiljøer. Her vil Senter for ernæring kunne spille en viktig rolle.
Gülen Arslan Lied kom fra Ankara til Bergen via Forskningsrådets kulturelle utvekslingsprogram. Nå leder hun det nye Senter for ernæring ved Universitetet i Bergen
Laks, sild og sei inneholder ikke bare sunne fettsyrer. Fisk har også sunne proteiner som motvirker høyt blodsukker, kolesterol og hjerte-karsykdommer.

Sider