Hjem

Senter for ernæring

Nyhetsarkiv for Senter for ernæring

Randi Tangvik tiltrådte 14. august i en 100 % stilling som førsteamanuensis i fagområdet klinisk ernæring ved Klinisk institutt 1. Hun er også blitt medlem i arbeidsgruppen til Senter for ernæring.
I siste utgave av fagtidsskriftet "Indremedisineren" har Gülen Arslan Lied, Simon Dankel og Oddrun Gudbrandsen bidratt med en presentasjon av det nyopprettede Senter for ernæring.
Sammen med flere forskerkolleger har ernæringsforsker Oddrun Gudbrandsen ved Senter for ernæring undersøkt hva som er den beste måten å tilberede fisk på.
Oppdrettslaks har vært forbundet med miljøgifter og negative helsekonsekvenser som diabetes 2 blant folk i faresonen. Nå har UiB-forskere funnet at overvektige med fordel kan spise denne type fisk.
- Unødvendig mange har kuttet ut gluten i kostholdet uten å være verken allergiske eller intolerante, skriver nylig utdannet klinisk ernæringsfysiolog Hanna Fjeldheim Dale i en kronikk i BT.
Inntak av vitamin D utover det daglige behovet fører ikke til at eldre blir sterkere og mer bevegelige, viser forskning fra Klinisk institutt 1.
En ny kostholdsstudie utført av forskere ved UiB utfordrer myten om at mettet fett er helseskadelig.
Forskning er et av satsingsområdene i regjeringens nye havstrategi, og det skal satses mer på klynger og samarbeid på tvers av havnæringene og forskningsmiljøer. Her vil Senter for ernæring kunne spille en viktig rolle.
Gülen Arslan Lied kom fra Ankara til Bergen via Forskningsrådets kulturelle utvekslingsprogram. Nå leder hun det nye Senter for ernæring ved Universitetet i Bergen
Laks, sild og sei inneholder ikke bare sunne fettsyrer. Fisk har også sunne proteiner som motvirker høyt blodsukker, kolesterol og hjerte-karsykdommer.
Ernæringsforsker Simon Dankel ved K2 mener forskning på ernæring blir mer og mer viktig. Med et nyåpnet Senter for ernæring er grunnlaget lagt for en økt felles forskningsinnsats og bedre samarbeid på feltet.
Ernæringsforskere ved UiB presenterer en oppsiktsvekkende studie som viser at en vektnedgang på bare tre kilo kan gi økt dødelighet blant eldre.
- Senteret skal bli en møteplass som gir merverdi, sa instituttleder ved Klinisk institutt 1, Nils Erik Gilhus, på åpningen av det nye Senter for ernæring.
Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ved Universitetet i Bergen har gleden av å invitere til åpningsseminar for nyopprettet Senter for ernæring.