Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Protokoller

Protokoller fra møtene i Forskningsutvalget.

Protokollene vil bli gjort tilgjengelig på web sidene så snart de er formelt godkjent av utvalgets medlemmer.