Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Seksjon for eksternt finansiert virksomhet

Seksjon for eksternt finansiert virksomhet bistår UiBs fagmiljøer og lokale administrative enheter med utvikling av forskningsprojekter, søknader og gjennomføring av forskningsprosjekter.

Seksjonen tilbyr også juridisk rådgivning for alle forskningsprosjekter hvor kontrakter og andre bindende dokumenter ligger til grunn.

Arbeidsfelt omfatter:

 • Har en pådriverrolle overfor UiBs fagmiljøer mht. utvikling av prosjektsøknader og bistår forskningsmiljøene i søknadsprosesser
 • Koordinerer søknadsprosesser som krever prioritering på institusjonsnivå og/eller store institusjonelle forpliktelser 
 • Har ansvar for langsiktig oppfølging av større satsninger hvor forskningsfinansierende institusjoner stiller krav til institusjonell oppfølging ved UiB.
 • Har sekretariatsfunksjoner for utvalg og styringsgrupper. 
 • Driver informasjonsvirksomhet overfor forskningsmiljøene og har kontakt forskningsfinansierende institusjoner for å posisjonere UiBs miljøer for deltakelse i større programmer.
   

     Juridisk saksfelt:

 • Kontrakter (slik som forskningskontrakter, intensjonsavtaler, taushetserklæringer, samarbeidsavtaler, avtaler om biologisk materiale (MTA) etc.)
 • Forhandling, rådgivning og oppfølging av forskningskontrakter
 • Regelverk
 • Forskningsetikk
 • Nære samarbeidspartnere og randsone
 • Næringsliv og innovasjon
 • Immaterielle rettigheter (IPR)

For nærmere informasjon, ta kontakt med en av våre medarbeidere.