Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Infrastrukturutvalget

Infrastrukturutvalget er et rådgivende organ for universitetsstyret i saker relatert til planlegging, implementering og drift av infrastruktur.

Infrastrukturutvalget ble etablert av universitetsstyret høsten 2014.

Infrastrukturutvalget skal bidra til bedre informasjonsdeling og samordning av UiBs forskninginfrastruktur og gi råd til universitetsstyret i spørsmål knyttet til investering, organisering og drift av infrastruktur.

Utvalget blir ledet av viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger Robert Bjerknes.
Øvrige medlemmer er:

  • 1 representant fra faglig ledelse ved hvert fakultet og fra universitetsmuseet
  • 1 representant fra midlertidig ansatte
  • 3 studentrepresentanter

Universitetsbiblioteket, IT-avdelingen, SARS-senteret og Helse-Vest har fast observatør i utvalget.

Forskningsadministrativ avdeling fungerer som sekretariat for utvalget