Hjem
Click

Arkeologi

Vil du studere arkeologi i Bergen?

Program ein kan ta i arkeologi:

Fagkoordinator
Simon Malmberg, professor

Studierettleiar
e-post: studierettleiar@ahkr.uib.no

 


Arkeologi

Arkeologi er vitenskapen om mennesker og samfunn fra den eldste forhistorien fram til nyere tid, basert på studier av den materielle kulturen menneskene har etterlatt. Materiell kultur kan være redskaper og andre gjenstander, men også anlegg og strukturer, som for eksempel graver, spor etter boliger, fangstanlegg eller religiøse anlegg og andre monumenter. Organisk materiale og annet avfall er også materielle levninger som gir innsikt i livet i fortiden. Landskapet alle disse sporene inngår i, er også en viktig kilde. I tillegg vurderes skriftlige kilder der disse finnes, stedsnavn og naturvitenskapelige data. Arkeologenes viktigste arbeid består i å skape mening i det arkeologiske materialet og å finne ut hvordan folk har tenkt, levd og organisert seg til ulike tider og på ulike steder.

Nytt SFF-senter

Centre for Early Human Behaviour tildelt SFF-status

Christopher Henshilwood og det nye Centre for Early Human Behaviour får status som Senter for fremragende forskning (SFF). Forskningen ved sentre som får denne statusen kjennetegnes av å være ambisiøs og nyskapende, med et potensial for grensesprengende resultater.

Utdanning

Utforsker kulturminner med droner

Arkeologi-masteroppgave skaper entusiasme i bransjen.
Nyhet

Her er dei mest siterte UiB-forskarane

Arkeolog Christopher Henshilwood er på lista over dei mest innflytelsesrike forskarane i verda.
FORSKNING | ARKEOLOGI

Steinaldermennesker smidde før jernet ble varmt

Steinaldermennesker brukte ild for å smi våpen tidligere enn antatt. Det viser en ny arkeologisk studie fra Universitetet i Bergen.

RISS – eit arkeologisk tidsskrift

RISS er eit arkeologisk tidsskrift som er drive av arkeologistudentar ved Universitetet i Bergen. Tidsskriftet har populærvitskapeleg stil og formidlingsform. Kvart nummer inneheld artiklar med utgangspunkt i forsking, prosjekt og aktivitetar, både frå Bergen Museum og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR).