Hjem

Arkeologi

Vil du studere arkeologi i Bergen?

Program ein kan ta i arkeologi:

Fagkoordinator
Sæbjørg Walaker Nordeide, professor

Studierettleiar
e-post: studierettleiar@ahkr.uib.no

 


Arkeologi

Arkeologi er vitenskapen om mennesker og samfunn fra den eldste forhistorien fram til nyere tid, basert på studier av den materielle kulturen menneskene har etterlatt. Materiell kultur kan være redskaper og andre gjenstander, men også anlegg og strukturer, som for eksempel graver, spor etter boliger, fangstanlegg eller religiøse anlegg og andre monumenter. Organisk materiale og annet avfall er også materielle levninger som gir innsikt i livet i fortiden. Landskapet alle disse sporene inngår i, er også en viktig kilde. I tillegg vurderes skriftlige kilder der disse finnes, stedsnavn og naturvitenskapelige data. Arkeologenes viktigste arbeid består i å skape mening i det arkeologiske materialet og å finne ut hvordan folk har tenkt, levd og organisert seg til ulike tider og på ulike steder.

Nyhet

Graver i fortiden

UiBs nyeste Senter for fremragende forskning (SFF) vil de neste årene forske på hvordan det moderne mennesket oppstod og utviklet seg for 100 000 til 50 000 år siden.
News

PhD candidate wins best student paper award

Archaeologist Magnus M. Haaland received the award at peer-reviewed conference in Newcastle.

Nyheter

Tilpasning til tøft klima formet de første moderne menneskene

Forskere fra Universitetet i Bergen har bidratt til å dokumentere det første kjente tilfellet av menneskelig økologisk og kulturell tilpasning til klimatiske variasjoner.

Meet our employees

Goldsmith turned archaeologist

UiB researcher Karen van Niekerk's road to (a Centre of) excellence.

RISS – eit arkeologisk tidsskrift

RISS er eit arkeologisk tidsskrift som er drive av arkeologistudentar ved Universitetet i Bergen. Tidsskriftet har populærvitskapeleg stil og formidlingsform. Kvart nummer inneheld artiklar med utgangspunkt i forsking, prosjekt og aktivitetar, både frå Bergen Museum og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR).