Hjem

Arkeologi

Arkeologi

Arkeologi er vitenskapen om mennesker og samfunn fra den eldste forhistorien fram til nyere tid, basert på studier av den materielle kulturen menneskene har etterlatt.

arkeologi.png

Arkeologar sit i ein steinhaug rekonstrurer ei grav
Foto:
Håkon Reiersen

Materiell kultur kan være redskaper og andre gjenstander, men også anlegg og strukturer, som for eksempel graver, spor etter boliger, fangstanlegg eller religiøse anlegg og andre monumenter. Organisk materiale og annet avfall er også materielle levninger som gir innsikt i livet i fortiden.  Landskapet alle disse sporene inngår i, er også en viktig kilde. I tillegg vurderes skriftlige kilder der disse finnes, stedsnavn og naturvitenskapelige data.

Arkeologenes viktigste arbeid består i å skape mening i det arkeologiske materialet og å finne ut hvordan folk har tenkt, levd og organisert seg til ulike tider og på ulike steder.