Hjem

Dannelsesemner

Dannelsesemner våren 2017

Mennesker på flukt: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT215)

Emnet gir deg innsikt i den komplekse bakgrunnen den pågående flyktningkrisen utspiller seg på.

Om emnet

Informasjonsmøte, auditorium "Egget", Studentsenteret

Torsdag 26.01.17- 16:15-17:00 Egget ”Informasjonsmøte for vårens dannelsesemner” v/Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori

Flyktningkrisen i vår tid

Ikke siden andre verdenskrig har det vært registrert så mange mennesker på flukt. I følge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) var det ved utgangen av 2014 hele 59, 5 millioner mennesker drevet på flukt – en økning på hele 8,4 millioner mennesker fra året før. Den dramatiske økningen skyldes i hovedsak de pågående konfliktene i Midtøsten. Men hva er den historiske og samfunnsmessige bakgrunnen for disse konfliktene og hvordan bidrar omverdenen til at de opprettholdes? Står vi ovenfor en tidsavgrenset flyktningkrise, eller er den pågående krisen et forvarsel på en langt mer uforutsigbar utvikling? Hvordan bør vi som samfunn og enkeltindivider møte mennesker som er på flukt og hva gjør disse møtene med oss og samfunnet vi lever i?

Våren 2017 vil vi sette dagens flyktningproblematikk inn i en bredere, faglig forståelsesramme.Gjennom en rekke forelesninger og seminarer vil emnet gi deg innsikt i den komplekse bakgrunnen den pågående flyktningkrisen utspiller seg på. Du vil lære om hvilke juridiske forpliktelser stater har ovenfor mennesker på flukt, hvordan disse forpliktelsene utføres i praksis og hvilke dilemma de reiser. Vi vil i fellesskap rette et kritisk blikk på flyktningkrisen slik den formidles i medieoffentligheten.

På dannelsesemnene får du møte forskere og studenter fra alle universitetets fakulteter til diskusjon, kritisk refleksjon og nysgjerrig utforsking av de store spørsmålene i vår tid. Påmelding via Studentweb innen 1. Februar. 

Åpent program

Forelesninger, auditorium "Egget", Studentsenteret

Torsdag 02.02.17 – 16:15-18:00 Masseinnvandring og framtidsperspektiv ved filosof og professor Gunnar Skirbekk, Senter for vitenskapsteori

Tirsdag 07.02.17 – 16:15-18:00 Kva flyktar dei frå? Den vedvarande krisa i Midtausten ved professor i historie, Knut S. Vikør

Tirsdag 14.02.17 – 16:15-18:00 To Help or Not to Help? How do We Know if a Refugee and Asylum Policy is Good? ved professor i sammenlignende politikk, Hakan Gurcan Sicakkan

Tirsdag 21.02.17 – 16:15-18:00 Innenfor eller utenfor velferdsstaten? Helsetjenester til irregulære immigranter ved jussprofessor Karl Harald Søvig

Tirsdag 7.03.17 – 16:15-18:00 Nordmannen – biologisk opphav og historisk idé ved biologiprofessor Jarl Giske og Torgeir Skorgen, førsteamanuensis i tysk

 

 

 

Lukket program 

Diskusjonsseminarer, seminarrom A-D, Studentsenteret

Mandag 06.02.17 – 16:15-18:00 Seminar

Torsdag 09.02.17 – 16:15-18:00 Seminar

Torsdag 16.02.17 – 16:15-18:00 Seminar

Torsdag 23.02.17 – 16:15-18:00 Seminar

Torsdag 02.03.17 – 16:15-17:00 Eksamensforberedelse

Mandag 06.03.17 – 16:15-18:00 Seminar

Torsdag 09.03.17 16:15-22:00 Oppsummeringsseminar

 

Pensum