Hjem
Click

Dannelsesemner

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte om Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212)

Vil du vite mer om høstens dannelsesemne om klima?

politicians-discussing-global-warming.jpg

Gateinstallasjonen "Follow the leaders" av Isaac Cordal, Berlin 2011.
Gateinstallasjonen "Follow the leaders" av Isaac Cordal, Berlin 2011.
Foto:
obrag.com

Om emnet

Hva er sikker og hva er usikker kunnskap om klimaendringene? Hva er forholdet mellom klimavitenskapelige innsikter og politiske beslutningsprosesser? Er det mulig å kalkulere hvor mye klimaendringene koster? Hvordan forholder folk flest seg til klimaspørsmålet? Hva vet vi om globale klimaendringer og hva bør vi – som enkeltindivider, universitet og samfunn – gjøre? På dannelsesemnene utforsker vi noen av de største spørsmålene i vår tid på tvers av faglige skillelinjer og akademiske kulturer. Du vil få møte forelesere og studenter fra helt andre fag og fakulteter enn ditt eget. Du vil bli en del av et universitet som både vil utfordre og hjelpe deg til å vinne nye innsikter, handlingsrom og fellesskap: Hvordan forholder du deg til en av de største samfunnsutfordringene i vår tid?

Emnet er åpent for studenter ved Universitetet i Bergen. For å få opptak til emnet må minimum 30 studiepoeng avlagt eller innpasset ved UiB.