Hjem

Dannelsesemner

ÅPEN FORELESNING

Public perception of climate change risks

Open lecture by Gisela Böhm, Department of Psychosocial Science.

Klima isbjørn

FORSTÅR IKKE : En miljøaktivist i isbjørnham demonstrerer på Kuta-stranden...
FORSTÅR IKKE : En miljøaktivist i isbjørnham demonstrerer på Kuta-stranden under klimaforhandlingene på Bali i 2007. Men det er fortsatt mange som tviler på realiteten i klimatrusselen. I følge forskere er ikke vårt kognitive apparat i stand til å innse alvoret i situasjonen.
Foto:
Scanpix

This presentation is concerned with public perceptions of climate change. The questions that are addressed include: What do people know about climate change and what is their understanding of the involved processes? How do people process information about climate change? How do they react to climate change, for example, do they feel threatened? Which aspects of climate change are they most worried about, if at all? What processes influence climate related behavior? The talk will point out how climate change is perceived, and what is special about climate change concerning human understanding and behavior.

Forlesningen er en del av dannelsesemnet Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212) og åpen for alle interesserte. 

Åpne forelesninger og seminar på emnet

5. september

Globalt og regionalt klima i fortid, nåtid og fremtid - hva vi vet og hva vi burde vite? ved professor Helge Drange, Geofysisk institutt (Forelesning)

7. september

Is climate science normal science? ved professor Jeroen van der Sluis & førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (Seminar)

12. september

Naturgodenes verdi sett fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel ved professor Eirik Schrøder Amundsen, Institutt for økonomi. (Forelesning)

14. september

Climate numbers and climate wars. A fatal attraction? v/Andrea Saltelli & Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (Seminar)

19. september

Public perception of climate change risks ved professor Gisela Böhm, Institutt for samfunnspsykologi (Forelesning)

21. september

Observatør og deltaker i klimadebatten ved Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (Seminar)

28. september 

Lever vi i en post-fakta verden? ved Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (Seminar)

3. oktober

Hvordan brukes språket til å formidle ulike aktørers tanker, holdninger og politikk om klimautfordringene? ved professor Kjersti Fløttum, Institutt for fremmedspråk. Forelesningen etterfølges av filmen «Når vi snakker om klima»