Hjem

Dannelsesemner

Åpent seminar

Observatør og deltaker i klimadebatten

Åpent seminar ved førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori.

colourbox1158703.jpg

Klimademonstrasjon
Klimademonstrasjon

Seminaret er en del av dannelsesemnet Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212) og åpen for alle interesserte. 

Åpne forelesninger og seminarer på emnet

5. september

Globalt og regionalt klima i fortid, nåtid og fremtid - hva vi vet og hva vi burde vite? ved professor Helge Drange, Geofysisk institutt (Forelesning)

7. september

Is climate science normal science? ved professor Jeroen van der Sluis & førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (Seminar)

12. september

Klimaproblemet sett fra en samfunnsøkonoms synsvinkel: Utfordringer og vitkemidler ved professor Eirik Schrøder Amundsen, Institutt for økonomi. (Forelesning)

14. september

Climate numbers and climate wars. A fatal attraction? v/Andrea Saltelli & Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (Seminar)

19. september

Public perception of climate change risks ved professor Gisela Böhm, Institutt for samfunnspsykologi (Forelesning)

21. september

Observatør og deltaker i klimadebatten ved Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (Seminar)

28. september 

Lever vi i en post-fakta verden? ved Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (Seminar)

3. oktober

Hvordan brukes språket til å formidle ulike aktørers tanker, holdninger og politikk om klimautfordringene? ved professor Kjersti Fløttum, Institutt for fremmedspråk. Forelesningen etterfølges av filmen «Når vi snakker om klima»