Hjem

Kinesisk

Kor mange skriftteikn må ein lære seg for å kunne lese kinesiske aviser? Stemmer det at kinesiske ord har eigne tonar? Lærer kinesiske born engelsk på skolen? Er det moderne Kina eit kapitalistisk samfunn? Korleis er forholdet mellom Kina og Nord-Korea?

 

Fagkoordinator: Shouhui Zhao

Studieveileder: Mikkel Ekeland Paulsen

Eksamenskonsulent: Turid Daae

 

Det siste tiåret les vi stadig om Kina i norske medium. Ofte er vinklinga systemkritisk, med fokus på manglande organisasjons- og ytringsfridom. Det er likevel få kommentatorar som kjenner Kina frå innsida og kan kinesisk språk.

Eit studium i kinesisk vil opne portane til verdas mest folkerike nasjon, ein av dei eldste og rikaste sivilisasjonar som finst. Mykje av studiet er dedikert teoretisk og praktisk opplæring i det offisielle kinesiske språket, mandarin. I tillegg vil du få kunnskapar om den historiske utviklinga i Kina, og dessutan samfunnsmessige og kulturelle forhold.

Bachelorprogram i kinesisk                                  Introduksjonskurs i kinesisk (nettbasert og på deltid)

Portrait

Implementing Norwegian Language Policy in China

How can the Norwegian two-form solution serve as a source of inspiration for resolving language conflicts in China?

Academic Portrait

Tapping into the Sociolinguistic Realities in China

Guowen Shang, Associate Professor of Chinese language, is currently studying sign languages – not languages with signs, but on signs. “The language signs are everywhere in our environment, but the language choices on the signs are determined by a range of social, economic, psychological and...

Studenter forteller

Språk åpner dører

Silje-Mari Geithus (21) fra Førde dro til Kina etter videregående. Nå er hun i gang med en bachelorgrad i kinesisk på Universitetet i Bergen.

Utdanning

Med nye perspektiv på kinesiskstudiet i Bergen

- Mange studentar har valt kinesisk ut frå personlege interesser, men dei må tenke på jobbutsiktene også, seier den nytilsette førsteamanuensisen i kinesisk Dr. Zhao Shouhui. Han trur at kontakten mellom Noreg og Kina vil auke i framtida, og at dette vil føre til ein større arbeidsmarknad for...

internasjonalisering

Utvekslingsavtale med Kina i havn

Nå blir det enklere for HF-studenter å reise på utveksling til Kina. En delegasjon fra Det humanistiske fakultet har vært i landet for å gjøre avtaler med universiteter der.