Hjem

Allmenn litteraturvitenskap

Kontakt

 

Fagkoordinator:
Anders Kristian Strand
, førsteamanuensis
E-post: Anders.Strand@lle.uib.no
Tlf.: 55 58 22 67
 

Studieveileder: studieveileder@lle.uib.no


Allmenn litteraturvitenskap

Allmenn litteraturvitenskap er for det første et allment fag, altså ikke innrettet mot én spesiell nasjons litteratur, men mot litteratur, eller fenomenet litteratur, i sin alminnelighet. Det søker å kaste nytt lys ikke bare over én særskilt nasjonallitteratur, ett forfatterskap eller ett verk, men over utvalgte aspekter ved fenomenet litteratur, slik vi i vår kulturkrets kjenner det fra den greske antikken til i dag.
 

Allmenn litteraturvitenskap er et tilbud til deg som er interessert i litteratur og gjerne vil lære mer om litterær analyse, tolkning, litteraturhistorie – og litteraturteori. Her studeres både klassiske verk og moderne forfattere.

Vil du studere litteratur utenfor Norge?

Alle studieprogram ved Det humanistiske fakultet har tilbud om tilrettelagte delstudier i utlandet.

Finn ut mer om utveksling her, eller ta kontakt med din studieveileder.