Hjem
Click

Nordisk litteratur

Studer nordisk språk og litteratur i Bergen


Kontakt


Fagkoordinator

Christine Hamm, professor
e-post: Christine.Hamm@lle.uib.no
tlf.: 55 58 30 21

Studierettleiar
e-post: studierettleiar@lle.uib.no

 

 

Nordisk litteratur

Faget har ei historisk og tekstanalytisk tilnærming til litteraturen. Kjernen er evna til å lese, glede seg over, forstå og drøfte den norske, svenske, danske og islandske litteraturen. Faget gir kunnskap om og innsikt i den nordiske litteraturen både historisk og tekstanalytisk. Studentane i faget ser litteraturen i lys av historiske og kulturelle kontekstar, og arbeider med eit mangfald av teoretiske perspektiv.

Møt oss

Åpen dag 2016

9. mars åpner vi dørene for deg som er interessert i å ta utdanning på universitetet. Møt fagfolk, se campus og få en følelse av hvordan det er å være UiB-student.

Ludvig Holbergs skrifter

Ludvig Holbergs skrifter er en søkbar, tekstkritisk utgave av Holbergs tekster. Foreløpig tilgjengelig i betaversjon.

Ny bok

Nordsjøen i norsk litteratur

Ny antologi understreker at Nordsjøen ikke bare er fysisk gitt, men også kulturelt skapt.

Nyheter

Ny bok: Kritikk før 1814 - opplysningens politiske og litterære offentlighet

Antologien er den mest fyllestgjørende publikasjonen som foreligger i Norge om kritikk i opplysningstiden. Professor Eivind Tjønneland har vært redaktør.