Hjem
Click

Nordisk språk

Studer nordisk språk og litteratur i Bergen


Kontakt

Fagkoordinator
Ivar Utne, førsteamanuensis
e-post: ivar.utne@uib.no
tlf.: 55 58 24 04

Studierettleiar
e-post: studierettleiar@lle.uib.no

 

Møt oss

Åpen dag 2016

9. mars åpner vi dørene for deg som er interessert i å ta utdanning på universitetet. Møt fagfolk, se campus og få en følelse av hvordan det er å være UiB-student.

ph.d.-portrett

Finst det ulv i fåreklede?

Margunn Rauset er leksikograf og arbeider med ordbøker. Ho skriv doktoravhandling om faste uttrykk i bokmål og nynorsk.

Nordiske språk

Med «nordiske språk» meiner vi norsk, svensk, dansk, islandsk og færøysk. I vår tid er det omtrent 19 millionar menneske som brukar desse språka til dagleg, og nordiske språk har vore i bruk i Skandinavia i to tusen år. Språket vårt er ein nøkkel for oss menneske på så mange måtar: i tenking, samvær, samfunn, historie. Derfor er studiet av nordiske språk nært knytt til historia til dei nordiske landa og til kulturen og samfunnstilhøva. Vi studerer og forskar både på korleis språket er bygd opp, lydleg og grammatisk, og på korleis det blir brukt i kommunikasjon og som identitets- og kulturuttrykk.