Hjem

Russisk

Korleis er det mogleg at diktatoren Josef Stalin hamna på andreplass i ei kåring av den største russaren gjennom tidene, så vidt slått av den veike tsaren Nikolaj II? Kvifor er det hipt å bruke latinske bokstavar i russisk internettspråk og tekstmeldingar? Korleis klarar eit språk seg utan artiklar?

Fagkoordinator: Margje Post

Studieveileder: Gita Pattanaik Rongevær

Eksamenskonsulent: Gita Pattanaik Rongevær

Russland er det største nabolandet vårt, men trass i det er det få som har innsikt i russisk kultur og snakkar språket. Russisk er eit verdsspråk med 140 millionar morsmålsbrukarar både i og utanfor Russland. Det er og eit viktig kommunikasjonsspråk for over 100 millionar menneske i mange land i Aust-Europa og Asia.

 

Eit studium i russisk vil opne dører til ein rik og interessant kultur, og russisk er eit språk vi vil få meir bruk for etter kvart som samarbeidet med Russland aukar. Det treårige bachelorstudiet gir deg basisdugleik i russisk og kunnskap om russisk språk, litteratur og kultur og inneheld emne innan grammatikk og språkvitskap, praktisk språkbruk, omsetjing, litteratur og kultur. Det vert tilbydd studieopphald ved Universitets-senteret i St. Petersberg etter andre og som ein integrert del av studiet i fjerde semester. Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i russisk, som opnar for ei spesialisering i russisk litteratur, kultur eller språk.

 

Med kompetanse i russisk språk og kultur kan du blant anna arbeide i ulike departement og stillingar knytt til russisk på fylkes- og kommuneplan, spesielt i Nord-Noreg.

 

Bachelorprogram i russisk                                Masterprogram i russisk                       Ph.d. i russisk

Nyhet

Åpne forelesninger høsten 2017

Programmet for åpne forelesninger på russiskfaget høsten 2017 er klart!

Nyhet

Russiskstudenter i den digitale tidsalder

"Hvordan kan man vite hvilken bokstav som dukker opp når man trykker på en norsk «h»?" Eit nytt akademisk år er i gang og i neste veke skal dei nye russiskstudentane på Institutt for framandspråk byrja med å læra seg det kyrilliske alfabetet. I dette innlegget fortel Martin Paulsen, som...

Åpen forelesning

Dnipro – en kulturhistorie

Hvilken betydning har elven Dnipro har hatt for utviklingen av den ukrainske nasjonen og staten?

Åpen forelesning

Erik Krag og Russland

Erik Krag (1902–1987) var Norges første universitetslærer i slavisk litteraturhistorie, han var også en fortreffelig oversetter. Hans oversettelse av Leo Tolstojs Krig og fred står fortsatt sterkt.

Åpen forelesning
apr 06

Berusende lesning: fyll og fanteri fra Gogol til Sorokin

Er fyll og fanteri i litteraturen først og fremst knyttet til satirisk samfunnskritikk om arme folk som drikker bort sine sorger?