Hjem

Russisk

Fascinasjon for verdens språk

– Jeg lærer om russisk historie, nasjonalsjel og mentalitet. Og språket, så klart.

Jeg setter stor pris på variasjonen i studiet mitt

Knut Joar Jonassen går for øyeblikket andre året på bachelorprogrammet i russisk, noe han stortrives med.

– Motivasjonen min for å studere russisk var ganske enkelt min lidenskap og fascinasjon for verdens språk – som jeg stadig vil lære flere av.

Knut Joars interesse for språk skøyt fart da han gikk andre året på videregående og reiste på utveksling til Quebec i Canada. Der lærte han seg fransk gjennom å bo i vertsfamilie og gå på skole.

Variert studium

– Variasjonen på russiskstudiet er noe jeg verdsetter høyt. Forrige semester lærte vi om russisk historie, hvilket la til rette for at vi selv kunne trekke linjene fra vikingtiden fram til det Russland vi ser i dag. Gjennom litteraturfaget lærer vi mye om den russiske nasjonalsjelen og mentaliteten, og selvfølgelig om språkets byggesteiner i grammatikkfaget.

Knut Joar er en aktiv student og er engasjert i det russiske fagutvalget. Han er også leder i studentutvalget ved Institutt for fremmedspråk.

– Å ta på meg disse vervene var noe jeg valgte å gjøre for å vokse personlig og teste meg selv som leder, sier han.

Sosialt som student

Tidligere drev Knut Joar med karate, men har nå gått over til å synge bass i Sankta Sunniva kammerkor i Johanneskirken.

– Jeg ble anbefalt av en god venn som går året over meg på russisk om å begynne i koret, ettersom hun sang der. Dessuten hadde jeg lyst til å lære mer om sangteknikk og å lese av noter. Men den viktigste grunnen for at jeg begynte i koret var muligheten jeg fikk til å utvide mitt sosiale nettverk.

– Studielivet her er godt. Jeg setter pris på å være i et miljø med mange forpliktede studenter, samtidig som at folk er avslappede.