Hjem

Tysk

Vil du lære eit språk som er enkelt for nordmenn å beherske bra (jf. tysk beherrschen), og kunne snakke med 100 millionar tyskspråklege europearar på morsmålet deira? Vil du kunne lese store forfattarar som Franz Kafka, Günter Grass og Herta Müller på originalspråket? Vil du bli betre kjent med eit sentraleuropeisk område med ein rik kultur?

Fagkoordinator: Torgeir Skorgen
Studierettleiar:  Anna Polster
Eksamenskonsulent: Turid Daae

Tyskstudiet gir deg god kjennskap til tysk språk, tyskspråkleg litteratur og kultur, og det set deg i stand til å kommunisere på tysk om faglege og daglege emne.

Eit studium i tysk vil skaffe deg etterspurt undervisningskompetanse i skolen, og gi eit solid grunnlag for å arbeide i næringslivet eller med kulturformidling retta mot det tyskspråklege Europa. Dugleik i tysk er viktig for ein liten nasjon som Noreg, fordi dei tysktalande landa spelar ei sentral rolle i det moderne Europa og Tyskland er vår nest største handelspartnar.

Årsstudium i tysk                Bachelorprogram i tysk                Masterprogram i tysk                                 Integrert lektorutdanning med master i framandspråk (tysk)                    Ph.d. i tysk

Nyheter

Hva hemmer og hva fremmer språklæringen?

- Får du bare en karakter og tilbakemelding til slutt, så går teksten ofte rett i sekken og læringsprosessen er avsluttet før den egentlig begynte. Det sier Åsta Haukås, som er førsteamanuensis i tysk fagdidaktikk. En av nøklene til læring er å skape større bevissthet rundt språk og språklæring.

Europas grenser

Forskar på eit Europa i endring

Grensene i Europa endrar seg, både mentalt og geografisk. Men kor går grensene? Kvar ligg Europas hjarte?

Litteratur

En krevende kvinne

Nobelprisvinner Herta Müllers bøker om livet under Nicolae Ceaușescus diktatur utfordrer både språkets og sannhetens grenser.

karriere

Med språk i bagasjen

– Eg trur alle arbeidsgjevarar skjønar at dei som har studert språk er hardtarbeidande, sjølvstendige, modige og tolmodige.

møt ein professor

Sissel Lægreid: Blir trigga av motstand

Det heile byrja med Kafka. Og kanskje endar det med Kafka også.

Visste du at ...

13 tyskspråklege forfattarar frå fem ulike land har blitt tildelt Nobelprisen i litteratur.