Hjem

Senter for farmasi

Senter for farmasi har utdanna farmasøytar sidan 2003. Ei yrkesgruppe med unik kompetanse innanfor legemiddelfeltet, som blir etterspurt på stadig fleire område i samfunnet.

I tillegg til å ha det faglege ansvaret for undervisning driv senteret med forskning innanfor både utvikling av legemiddel og korleis legemiddel kan brukast forsvarleg slik at nytta for samfunnet blir best mogleg.

Senteret høyrer til under Klinisk institutt 2 ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, men har tett samarbeid med fleire fagmiljø på Det matematisk-naturvitenskapelege fakultet.
 

Forskning

Nye potensielle kreftmedisinar frå naturstoff

Samarbeid mellom Senter for Farmasi i Bergen og Farmasøytisk Institutt i Oslo bringer kreftforskningen fremover

Nyheter

Ingefærshots og vitaminbomber

"Det eneste kick du får av dette er en veldig sterk smak i munnen av ingefær".

Konferanse

Farmasidagene

Delta på Farmasidagene!

Pris

Vant pris for årets artikkel

Scandinavian Journal of Primary Health Care tildelte sin "Paper of the Year"-pris til forskningsgruppe for samfunnsfarmasi

Vil du bli farmasøyt?

Som farmasøyt vil du vere ekspert på utvikling, produksjon, bruk og samfunnsnytte av legemiddel. Farmasøytar er ein brei ressurs i samfunnet, og arbeider både i apotek, legemiddelindustri, på sjukehus og universitet/høgskular, for myndigheiter og private firma.

Søk opptak på Integrert masterprogram i farmasi. Søknadsfrist er 15. april.

Les også Reidun Kjome sitt blogginnlegg; Farmasøyten: En brukerguide for leger og annet helsepersonell

 

Har du studert farmasi ved UiB?

Senter for farmasi ønskjer å halde på, samt vidareutvikle kontakten med tidlegare studentar. Vi vil prøve å skape møtestader der alumnene kan byggje nettverk og utveksle erfaringar, både seg imellom og saman med oss. Vi har allereie hatt alumnitreff, eit vellukka arrangement vi ønskjer å gjenta.

Senter for farmasi har eigne alumnisider. Meld deg inn i alumniportalen og bli medlem på gruppesidene våre! Nettsidene inneheld kontaktinformasjon til medalumner og tilsette ved UiB, samt farmasifaglege nyhende, ledige stillingar og diskusjonforum.