Hjem

Forskergruppen Antikkens verden

Tekstseminar Christina Videbech

Spolia as Collective Memory in the Basilica of St. Peter in the 4th Century AD

old_saint_peters.jpg

Interior, Old Saint Peter's
Interiør av den gamle Peterskirken, avbildning fra renessansen

Christina Videbech holder seminar om en artikel til sin avhandling: 

Spoliated Memories or Memories Unspoilt: Spolia as collective memory in the Basilica of St. Peter in the 4th century AD

 

Christina sender ut teksten til seminaret 10. oktober.