Hjem

Arbeids- og miljømedisin

Nyheter

Utdanningspriser til nettkurs og tverrfaglig kursutvikling

Årets uglepris går det innovative nettkurset «Occupational Health in Developing Countries» som har studenter over hele verden. Læringsmiljøprisen går til Mathilde B. Sørensen for utviklingen av det tverrfaglige emnet Geofarer.

Kartlegger eksponering blant oljevernarbeidere

Det forekommer jevnlig ulykker hvor olje lekker ut på havet, men så langt har slike ulykker stort sett omfattet tyngre råoljer eller bunkersolje. Stadig flere funn av lette råoljer og kondensat med andre fysiske og kjemiske egenskaper enn tunge råoljer har ført til et behov om å undersøke hvordan...

Forskningsprosjektet «Støy og helse i marinen»

Våren 2012 startet prosjektet «Støy og helse i marinen» opp. Bakgrunnen for oppstart av prosjektet er data fra en spørreundersøkelse i Sjøforsvaret fra 2002/2003 hvor 38 % av de ansatte sa at de var utsatt for mye eller svært mye støy i jobben. Sjøforsvaret har av den grunn besluttet å arbeide for å...

Nyhet

Hørselstap blant personell ombord på marinefartøy

Forsker Erlend Sunde i forskergruppen for arbeids- og miljømedisin er intervjuet i Dagens Medisin 29.10.2014 om hørselstap blant personell ombord på marinefartøy.

Nye publikasjoner: