Hjem

Arbeids- og miljømedisin

Konferanse

ARV-konferansen 2017

Konferansen er for personell som arbeider i bedriftshelsetjenester, eller i samarbeid med bedriftshelsetjenester

Dette er en serie konferanser for bedriftshelsepersonell som arrangeres på Vestlandet. Konferansene startet opp ved at Fond for bedriftshelsepersonell på Vestlandet ble nedlagt i 2011. Midlene fra fondet ble da overført til Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen (UiB) og benyttes utelukkende til arrangering av disse konferansene til subsidierte priser.

Målsettingen for bruk av midlene skal være faglig utvikling av bedriftshelsepersonell på Vestlandet (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane). Midlene skal brukes til tverrfaglige arrangementer, primært for bedriftshelsepersonell på Vestlandet, men andre kan delta hvis det er ledige plasser.

Konferansen søkes godkjent med tellende timer for leger innenfor relevante fagområder, sykepleiere og ergoterapeuter i etter og videreutdanning.

Årets kurskomité er:

  • Anne Christine Børjesson, yrkeshygieniker Arsana
  • Ingelin Rød, ergoterapeut Salutis HMS
  • Kaja Irgens-Hansen, LiS ved Helse Bergen HF
  • Krisztina Hilland, bedriftslege Salutis HMS
  • Ole Jacob Møllerløkken, førsteamanuensis Arbeids- og miljømedisin UiB
  • Siv Elisabeth Svensen, LiS ved Helse Bergen HF

ARV-konferansen 2017 arrangeres på Clarion Hotel Admiral. Det er begrenset antall plasser - og første mann til mølla prinsippet gjelder.

Velkommen!

 

FORELØPIG PROGRAM

Mandag 6. november

Bedriftshelsetjenesten

09.00 Registrering. Kaffe/te 

10.00 Velkommen

10.15 Bedriftshelsetjenesten

11.00 Pause

         Parallellsesjoner

11.15 Seleksjonsmedisin/helsepersonellrolle BHT

         Kjemisk risikovurdering

12.30 Lunsj

13.30 Tverrfaglig gruppearbeid BHTs oppgaver

14.30 Felles sesjon med gruppevis oppsummering

15.15 Pause

15.30 Årsrapport BHT (kvalitativ vs kvantitativ rapport)

16.15 Slutt

 

Tirsdag 7. november

Arbeidsmiljø

09.00 Godkjenningsenheten

         Arbeidstilsynet

         Arbeidsinnvandring

10.15 Pause

         Parallellsesjoner

10.30 Forebygging muskel/skjelett  

         Brannmenn og kreft

11.30 Lunsj

         Parallellsesjoner

12.30 Sløvåg PTSD

         Risikovurdering gravide

13.30 Pause

13.45 Avslutningsforedrag

14.30 Oppsummering

14.45 Slutt