Hjem

Bioinformatikk

Bioinformatikk

Bioinformatikk-gruppa arbeider med å utvikle metodar og program som skal vere til hjelp i løysing av molekylærbiologiske problem. Det inkluderer analyse av DNA- og protein-sekvensar og -strukturar. Vidare blir det arbeidd med problem innanfor funksjonell genomforsking og spesielt med analyse av data om aktivitet til gener og gen-produkter (proteiner). Ein bruker generelle teknikkar frå spesielt algoritmeutvikling, kunnskapsteknologi og statistikk.

Bioinformatikk-gruppa er samlokalisert med Computational Biology Unit.