Hjem

Biostatistikk og dataanalyse

Kjernefasiliteten for biostatistikk og dataanalyse arbeider for å heve den metodologiske kvaliteten på forskningen og forskningssøknader ved Det medisinske fakultet (MED), samt bidra til større forskningsaktivitet i miljøer som trenger metodestøtte. Dette vil øke antall publikasjoner av høy kvalitet fra MED.

Kjernefasiliteten vil betjene fakultetets forskere med biostatistisk prosjektstøtte inklusive tilrettelegging og analyse av registerdata, biobankbaserte data og tyngre datasett fra kliniske og epidemiologiske studier.

Les mer om tjenester fra kjernefasiliteten her.

Kontaktperson: Jannicke Igland

Aktuelt

Vaktliste vår 2018: Veiledningstjeneste for medisinsk statistikk

Forskere ved MED kan henvende seg til veiledningstjenesten for å diskutere design av studier, valg av statistiske metoder og bruk av programvare.