Hjem

Basseng- og reservoarstudier (BRS)

Masterpresentasjon

Masterpresentasjon ved Theodor Lien

Kunngjøring masterpresentasjon desember 2017:

Theodor Lien fra Forskergruppen Basseng- og reservoarstudier vil presentere prosjektet:

"Geological constraints on the position of oil-water contacts in the Oseberg and Frigg areas of the northern North Sea"

Veiledere:
Prof. II Christian Hermanrud, (UiB/Statoil)
Prof. Atle Rotevatn, Institutt for geovitenskap, UiB

Komite:
Dr. philos Gunn Mari Grimsmo Teige, Statoils forskn.senter Trondheim
Førsteamanuensis Gunnar Sælen, Institutt for geoviteskap, UiB

Dato for eksamen: 11.12.2017, kl. 10:15, Aud 5, 3 etg, Realfagbygget

Presentasjonen er åpen for alle.

VELKOMMEN!