Hjem
Click

Demokrati og rettsstat

Stipendiatprosjekt i satsingen

UiB finansierer to postdoktorstillinger innen Demokrati og rettssat: Anneken Sperr, Det juridiske fakultet (avsluttet prosjekt) og Ingrid Rindal Lundeberg, Sosiologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.  I tillegg finansierer Det samfunnsvitenskapelige fakultet en postdoktorstilling, Kristin Rubecksen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har øremerket tre stipendiatstillinger til satsingen. De tre siste stipendiatene har vært Rolf Halse ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Åse Gilje Østensen ved Institutt for sammenliknede politikk, og Ole Andreas Danielsen ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.