Hjem
Click

Demokrati og rettsstat

Programstyre

Faglig koordinator

Professor Ernst Nordtveit

 

Sekretariat

Seniorrådgiver Nils Gunnar Songstad, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 

Programstyre

Professor Anders Johansen, Institutt for informasjons- og medievitenskap

Vara: Professor Dag Elgesem, Institutt for informasjons- og medievitenskap

 

Professor Siri Gloppen, Institutt forsammenliknende politikk

Vara: Professor Kristin Strømsnes, Institutt for sammenliknende politikk

 

Postdoktor Håvard Haarstad, Institutt for geografi

Vara: førsteamanuensis Kathinka Frøystad, Institutt for sosialantropologi

 

Forsker I Even Nilssen, Rokkansenteret

Vara: Forsker I Jacob Aars, Rokkansenteret

 

Professor Anne-Hilde Nagel, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Vara: Professor Reidar K. Lie, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

 

Dekan Margareth Hagen, Det humanistiske fakultet

Vara: førsteamanuensis Camilla Brautaset, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

 

Professor Henriette Sinding Aasen, Det juridiske fakultet

Vara: Førsteamanuensis Bjørnar Borvik, Det juridiske fakultet

 

Postdoktor Kristin Rubecksen, stipendiatene

Vara: Stipendiat Thomas Slettebø